Thơ Bác

TƯỜNG VY


Thương dân dựng nước sống thanh liêm

Trăng sáng Nguyên tiêu nhớ Thánh Hiền

Tóc bạc, chòm râu, thơ có thép

Đầu xanh tuổi trẻ thế Rồng Tiên

Nắng xuân lộc biếc cành đơm nụ

Địa lợi nhân hoà góp sức thêm

Kết trái đơm hoa xuân hội tụ

Nguyên tiêu thơ Bác ấm trăm miền.

 

                                                                    T.V

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter