Thời gian

                              Đào Ngọc Lan

 

Nếu thời gian ngưng lại

Thì đâu có tuổi già

Bao nhiêu điều rắc rối

Chẳng bao giờ xảy ra

 

Nhưng nụ chẳng thành hoa

Hạt lúa đồng không chín

Vết thương không kín miệng

Nếu ngày ngày không qua

 

Lòng chung thủy thiết tha

Lấy gì mà đo được?

Thực hiện niềm mơ ước

Đâu chỉ cần phút  giây…

 

Trái đất quay, cứ quay

Bởi đó là quy luật

Cuộc sống điều còn- mất

Lại không kể trẻ- già

 

Chỉ có tấm lòng ta

Sống mãi cùng năm tháng…

 

                                    Đ.N.L

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter