• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ban lãnh đạo Hội
Ngày xuất bản: 05/05/2016 7:46:37 SA

Danh sách Ban lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái khóa VI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

http://www.vanhocnghethuatyenbai.gov.vn/images/stories/anhmucmythuat/anhchandung/nguyenthi/thi22.jpg

Đồng chí: Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội.

 

http://www.vanhocnghethuatyenbai.gov.vn/images/stories/banchaphanh/139-NGUYEN-NGOC-YEN.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Yến - Phó Chủ tịch Hội.

 

http://www.vanhocnghethuatyenbai.gov.vn/images/stories/banchaphanh/jghjghj/18-VU-CHIEN.jpg

Đồng chí: Vũ Chiến - Ủy viên thường trực.

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter