• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Các tác phẩm Mỹ thuật của tỉnh Yên Bái trưng bày tại triển lãm Mỹ thuật khu vực III - Tây bắc Việt bắc năm 2017 tại Vĩnh Phúc
Ngày xuất bản: 18/09/2017 8:19:15 SA

 Tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực III - Tây bắc Việt bắc năm 2017 tại Vĩnh Phúc, tỉnh Yên Bái có tổng số 17 tác phẩm của 14 tác giả được chọn trưng bày tại Triển lãm. Trong đó có 02 tác phẩm được giấy khen,01 tác phẩm được nhận hỗ trợ sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái xin gửi tới độc giả các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm...

Tác giả: Nguyễn Đình Thi - Tác phẩm: Bảo vệ biển đảo quê hương- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 120x140cm- Năm sáng tác: 2017

được nhận hỗ trợ sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Tuấn Vũ -Tác phẩm: Đồ họa bìa sách - Chất liệu: Đồ họa vi tính - Kích thước: 75 x100cm - Năm sáng tác: 2017

được nhận giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam

 

Tác giả: Trần Điệp -Tác phẩm: Tuổi thơ- Chất liệu: Xi măng- Kích thước: H50- Năm sáng tác: 2017

được nhận giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam

 

Tác giả: Quách Hùng -Tác phẩm: Vùng cao vào vụ - Chất liệu: Acylic- Kích thước: 100x130cm- Năm sáng tác: 2016

Tác giả: Trần Quang Bộ  -Tác phẩm: Tình tẩu tình già- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 69x83cm- Năm sáng tác: 2017

 

Tác giả: Quách Hùng -Tác phẩm: Ba chị em- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 90x120cm- Năm sáng tác: 2017

 

Tác giả: Trần Quang Minh -Tác phẩm: A Lử lấy vợ- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 110x140cm- Năm sáng tác: 2017

 

Tác giả: Phạm Thành Trung -Tác phẩm: Phong cảnh vùng cao- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 120x140cm- Năm sáng tác: 2017

Tác giả: Đặng Quyết Thắng -Tác phẩm: Trên đỉnh Hoàng Liên- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 157x178cm- Năm sáng tác: 2017

 

Tác giả: Vũ Bích Hạnh -Tác phẩm: Phong cảnh Nậm Khắt- Chất liệu: Linocut- Kích thước: 30x45cm- Năm sáng tác: 2017

 

Tác giả: Phạm Hồng Công -Tác phẩm: Lính cứu hỏa- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 40x60cm- Năm sáng tác: 2017

 

Tác giả: Hà Thị Ninh Thuận -Tác phẩm: Phút nghỉ chân- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 70x90cm- Năm sáng tác: 2017

Tác giả: Nguyễn Ngọc Duẩn -Tác phẩm: Chủ quyền 1 +2+3- Chất liệu: Khắc mộc bản - Kích thước: 34x104cm- Năm sáng tác: 2017

Tác giả: Hoàng Trung Hiếu -Tác phẩm: Bước Tiến- Chất liệu: Sắt hàn- Kích thước: H45- Năm sáng tác: 2017

Tác giả: Trần Trung Hiếu -Tác phẩm: Đợi- Chất liệu: Acylic- Kích thước: 80x100cm- Năm sáng tác: 2017

 

 Chiến Thắng ( tổng hợp)

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter