• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X
Ngày xuất bản: 15/01/2021 8:08:00 SA

Sáng 14/1, tại nhà khách La Thành, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng tham dự có: Đ/c Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đ/c Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đ/c Vũ Đức Đam- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự đại hội còn có 261 đại biểu chính thức là cán bộ chủ chốt của 10 hội VHNT chuyên ngành Trung ương, 63 hội VHNT tỉnh, thành phố cùng các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam với 74 tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động: khuynh hướng sáng tác, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Liên hiệp, công tác lý luận phê bình, công tác kết nạp tài năng trẻ, công tác quảng bá tác phẩm, công tác báo chí, giao lưu và hợp tác quốc tế. Liên hiệp Hội đã tạo mở những không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đặc biệt trong công tác xây dựng và phát triển Hội, Liên hiệp đã ghi dấu với 8 kết quả nổi bật: Làm tốt vai trò tham mưu cho Ban bí thư về việc kiên định thực hiện Kết luận số 102/KL-TW của Bộ Chính trị, tiếp tục khẳng định các Hội VHNT là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp do Đảng thành lập, nhà nước giao nhiệm vụ; phối hợp tốt với Bộ VH-TT&DL xét trao danh hiệu vinh dự NSND, NSƯT, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT; tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp ngày nay và đón nhận Huân chương Sao Vàng với sự có mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo VHNT và báo chí giai đoạn 2016- 2020; đưa dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở Liên hiệp đi vào khởi công đầu năm 2021; tổ chức thành công Đại hội của 10 Hội VHNT chuyên ngành trung ương; lãnh đạo khối báo chí của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam theo đúng tôn chỉ mục đích, đấu tranh với các tư tưởng sai trái, bảo vệ tư tưởng đường lối của Đảng về công tác văn hóa văn nghệ; mở lớp bồi dưỡng 5 năm cho các cây bút báo chí, LLPB, tạo nguồn cán bộ LLPB cho tương lai. Điều này đã thể hiện sự đóng góp to lớn của thường trực Liên hiệp đối với sự nghiệp phát triển VHNT cả nước.

Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa IX phát biểu khai mạc Đại hội

Trong giai đoạn tới, Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam đã thống nhất đề ra phương hướng tổng quát, đó là "phát huy tính tích cực xã hội, cộng hưởng mọi tài năng, tâm huyết sáng tạo, đưa đời sống VHNT lên một tầm cao mới, in dấu vẻ vang về giai đoạn chuyển đổi đặc biệt của công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước".

Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam cũng đề ra mục tiêu là khơi dậy tiềm năng sáng tạo của hơn 40.000 văn nghệ sĩ nhằm có một giai đoạn sáng tạo mới, cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật, ghi lại chân thực dấu ấn về giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và cảm ơn những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ, cũng như của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng giai đoạn tới, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, khó lường, với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Với vai trò là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong tình hình mới, văn học, nghệ thuật cần phải nâng tầm, đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đặc biệt của các loại hình văn học, nghệ thuật, cũng như tiềm năng sáng tạo to lớn của đội ngũ hơn 40.000 văn nghệ sĩ để có một giai đoạn sáng tạo mới, cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật, ghi lại chân thực dấu ấn về giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Liên hiệp phải thực sự trở thành tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung ấm áp, thân tình của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước; tổ chức hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sĩ gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp tài năng và sức lao động của mình, để tăng thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tương lai của nền văn học, nghệ thuật nước nhà đặt trên vai của các thế hệ văn nghệ sĩ, trong đó có thế hệ trẻ. Do đó, trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp cần xác định việc phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, giúp đỡ các tài năng trẻ làm khâu đột phá. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động giao lưu, quảng bá các giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa văn học, nghệ thuật thế giới vào Việt Nam cũng cần được xem là một trọng tâm ưu tiên trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, các chủ trương, chính sách của Đảng về văn học, nghệ thuật đã được kịp thời thể chế hoá thành hệ thống pháp luật, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật như: Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản...

Đảng, Nhà nước sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Liên hiệp cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến phản biện, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ; xác lập các diễn đàn, cơ chế hiệu quả để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình đất nước, cùng những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, các văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo, phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, vững tin vào tương lai dân tộc, tiếp tục dấn thân, đắm mình vào thực tiễn đời sống của đất nước, của Nhân dân, để mang hơi thở cuộc sống vào từng tác phẩm, để thấu cảm, nâng đỡ những khát vọng cao đẹp của con người Việt Nam hôm nay; cống hiến hết mình để kiến thiết các giá trị cao đẹp, nêu cao dũng khí bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, cái hay, cái đẹp, kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái, gây phương hại cho sự phát triển lành mạnh của đời sống văn nghệ.

 

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020- 2025) ra mắt Đại hội

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng đoàn Chủ tịch khóa X (nhiệm kỳ 2020 -2025)

 Đại hội đã thông qua kết quả hiệp thương danh sách Ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 78 thành viên; danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 thành viên; danh sách Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 07 thành viên; thông qua kết quả bầu các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí: NSND- Họa sĩ Vương Duy Biên, Nhà nghiên cứu VHDG- Tiến sĩ Đoàn Hữu Nô, Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, NSND Trần Quốc Chiêm, PGS- Tiến sĩ- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

 

Minh Ngọc- Vũ Chiến

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

 

Quang cảnh Đại hội

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chia tay nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khóa IX

thôi không tham gia đoàn Chủ tịch khóa X

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chia tay các đồng chí trong đoàn Chủ tịch khóa IX

thôi không tham gia đoàn Chủ tịch khóa X

 

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

 

Tin khác

 • Gặp mặt nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2021) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 • Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước 2021 và tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 2020
 • Hội nghị tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2020
 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ quốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • 1-10 of 963<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter