• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
HỎA TỐC: Học sinh, sinh viên Yên Bái trở lại học tập và kiểm tra sau thời gian tạm nghị học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày xuất bản: 14/05/2021 9:06:00 SA

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc số 1383 gửi các sở: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh về việc cho học sinh, vinh viên trên địa bàn tỉnh trở lại học tập và kiểm tra sau thời gian tạm nghị học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung như sau:

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter