• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
HỎA TỐC: Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới
Ngày xuất bản: 13/05/2021 10:32:00 SA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa hỏa tốc có Kết luận số 148/KL-TU về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Nội dung như sau:

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter