• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Yên Bái: Thông qua 3 nghị quyết quan trọng
Ngày xuất bản: 20/09/2021 3:50:00 CH

 Chiều 20/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dự và chỉ đạo Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận để quyết nghị thông qua các nội dung, gồm: Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2021 và hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh.

Do vậy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ tập thể để thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình Kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động báo cáo, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Quang cảnh Kỳ họp.

Thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe trình bày dự thảo báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với 03 tờ trình trên. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 3 nghị quyết theo nội dung các tờ trình.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

3 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm:

(1) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(2) Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

(3) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long giao UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua đảm bảo hiệu quả, đúng quy định .

Đồng chí đề nghị, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai, thực hiện để đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Quyết tâm giữ Yên Bái là "vùng xanh”, nỗ lực tối đa cho giai đoạn "nước rút”

Về một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt giữ cho Yên Bái là "vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn "nước rút”, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo Chương trình hành động số 18, Kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh; nhất là rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 12.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội.

 

Theo nguồn: Báo Yên Bái Điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter