• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thực hiện Nghị quyết 18, 19 ở thành phố Yên Bái: Rõ bước đi và lộ trình
Ngày xuất bản: 28/08/2018 3:01:43 SA

 

Đến thời điểm này, tất cả 43 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố Yên Bái đã nghiêm túc quán triệt triển khai tinh thần nội dung Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, mà ngay từ tên của 2 nghị quyết này đã cho thấy rõ mục tiêu, quyết tâm của Đảng, đó là: … tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là một cuộc cách mạng.

Và trên thực tế, là một cuộc cách mạng thực sự, đòi hỏi phải thay đổi căn bản về tư duy, về nhận thức, từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đến toàn thể cán bộ, đảng viên để cập với yêu cầu đổi mới của đất nước.

Tất cả 43 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố Yên Bái đã nghiêm túc quán triệt triển khai tinh thần nội dung của các nghị quyết này. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18, 19 được thành lập; Kế hoạch 79 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 18 và Chương trình hành động số 43 về thực hiện Nghị quyết 19 đã được Thành ủy kịp thời ban hành.

Trong đó, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động cho từng cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và đại diện thôn, tổ dân phố được tổ chức nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao về chủ trương, quan điểm chỉ đạo, biện pháp thực hiện đề án rà soát sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Ông Phạm Ngọc Võ - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định: "Phải làm tốt công tác tư tưởng, xác định rõ nhận thức, ý thức rõ trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi triển khai thực hiện 2 nghị quyết này là nhiệm vụ hàng đầu được Đảng bộ thành phố nghiêm túc đặt ra cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mỗi đoàn thể, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện một cách thận trọng, công khai minh bạch, đảm bảo đúng quy trình và không gây xáo trộn, giữ vững ổn định trong hoạt động của hệ thống chính trị Đảng bộ. Trên quan điểm, thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo đảm bảo hợp lý. Bước đầu kết quả đạt được là rất tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình”.

Tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố - cơ quan được sáp nhập từ Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố, đội ngũ cán bộ, nhân viên ở đây vẫn nhịp nhàng với những nhiệm vụ chuyên môn chung và nhiệm vụ chuyên biệt.

Bà Đinh Thị Xuân Hương - Giám đốc Trung tâm chia sẻ, sau sáp nhập, đơn vị đã bước đầu đi vào hoạt động nền nếp. Quan điểm sáp nhập được nhất quán với 3 nguyên tắc: thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế, trong đó giảm được 1 vị trí trưởng, 3 vị trí phó, 4 tổ chuyên môn và 5 biên chế.

"Trên cơ sở tinh giản về nguồn nhân lực nhưng phải sắp xếp bộ máy tổ chức cho khoa học hợp lý; sử  dụng tiết kiệm mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, từ đó sẽ làm tốt công tác xã hội hóa để từng bước tiến tới tự chủ một phần kinh phí hoạt động vào năm 2020, mục tiêu giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Thực hiện được như thế mới đúng tinh thần của 2 nghị quyết này” - bà Hương nói.

Nhận thức thấu đáo tinh thần Nghị quyết 18, 19, sau 7 tháng thực hiện, tổ chức bộ máy của thành phố Yên Bái đã giảm được 7 đầu mối cơ quan, đơn vị.

Trong đó, hợp nhất cơ quan Văn phòng Thành ủy và cơ quan Văn phòng HĐND - UBND thành phố thành Cơ quan Văn phòng cấp ủy, chính quyền thành phố.

Hoàn thành xây dựng các đề án: Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố trên cơ sở sáp nhập 3 cơ quan Trạm Chăn nuôi thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND thành phố và chuyển một số chức năng quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Kinh tế thành phố thực hiện;

Cùng đó là Đề án hợp nhất cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố; Đề án hợp nhất cơ quan Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố thành cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố.

Hoàn thành giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố. Đã bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế thành phố. Thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Tổ chức lại Đội Trật tự đô thị thành Đội Quản lý trật tự đô thị, trực thuộc UBND thành phố...

Từ tháng 5/2018, thành phố đã triển khai thực hiện phương án thí điểm Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Về biên chế, thành phố đã giảm được 53 biên chế, trong đó giảm 43 viên chức, 10 công chức; giảm được 8 chức danh cấp trưởng, gồm 7 cơ quan sáp nhập, giải thể và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Đối với số lượng cấp phó, giảm được 14 chức danh; trong đó, đã giảm được 5 cấp phó, gồm 2 phó chánh thanh tra, 2 phó giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -  Giáo dục thường xuyên, 1 phó Trạm Thú y.

Hiện, không có phòng, ban, đơn vị nào của thành phố có số lượng cấp phó vượt so với quy định. Đối với những cơ quan, đơn vị do sáp nhập, hợp nhất, sẽ tiếp tục giảm số lượng cấp phó theo lộ trình đề án được phê duyệt, cụ thể là giảm 9 chức danh cấp phó.

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đã xác định được phương án, lộ trình bố trí sắp xếp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó các đơn vị, đảm bảo hợp lý và không vượt quá số lượng quy định. Cùng đó, thành phố đã xây dựng phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trình UBND tỉnh.

Đây là kết quả khả quan, cho thấy quyết tâm của hệ thống chính trị và ý thức, trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước yêu cầu, đòi hỏi mới của nhiệm vụ công tác.

Với những bước đi bài bản, thực hiện một cách thận trọng, công khai minh bạch, giữ vững ổn định hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã và đang cho thấy quyết tâm cụ thể hóa, đưa tinh thần Nghị quyết 18, 19 đi vào cuộc sống.

 

Theo nguồn Báo Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter