• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 04/07/2021 8:07:00 CH

Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái...
 
 
 
 
TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí TRẦN HUY TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

 

- Họ và tên: TRẦN HUY TUẤN

- Sinh ngày:  28/8/1974.

- Nơi sinh: thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Quê quán:  Xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Dân tộc:  Tày.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/11/2002.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế chính trị; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Tóm tắt quá trình công tác:

 

- Từ tháng 5/1997 đến tháng 8/2000: Chuyên viên Phòng Kế hoạch kỹ thuật - Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái.

 

- Tháng 8/2000 đến tháng 1/2004: Chuyên viên Phòng Kế hoạch kỹ thuật - Ban Quản lý công trình thủy lợi Yên Bái.

 

Tháng 1/2004 đến tháng 3/2005: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

 

Tháng 3/2005 đến tháng 10/2005:  Phó trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

 

Tháng 10/2005 đến tháng 4/2010: Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

 

Tháng 4/2010 đến tháng 8/2011: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

 

- Tháng 8/2011 đến tháng 12/2011: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

 

Tháng 12/2011 đến ngày 15/9/2015: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Từ ngày 15/9/2015 đến ngày 30/9/2015: Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Tháng 6/2016 đến tháng 9/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa XVII; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Tháng 9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ngày 02/10/2020: Tại Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Ngày 4/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Theo nguồn: Báo Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter