• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Quy định mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
Ngày xuất bản: 03/04/2020 8:14:00 CH

Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái vừa ban hành Văn bản số 300/STP-XD.KTVB&TDTHPL về việc phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó,  Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố kịp thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.  Các hành vi xử phạt cụ thể là:

 

Chị L.T. H (áo xanh)- người đầu tiên ở Yên Bái bị phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

1- Hành vi không đeo khẩu trang tại các địa điểm yêu cầu phải đeo khẩu trang

- Xử phạt bằng hình thức phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; thanh tra viên, người được giao thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ; Chánh thanh tra Sở Y tế.

2. Hành vi không cách ly y tế

- Xử phạt bằng hình thức phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng  (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Chánh Thanh tra Sở Y tế.

3. Hành vi không khai báo y tế

- Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 200.000 đồng - 5.000.000 đồng đối với với hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh COVID-19 theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức từ 100.000 đồng - 300.000 đồng đối với hành vi không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm COVID-19 sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; thanh tra viên, người được giao thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ; Chánh thanh tra Sở Y tế.

4. Hành vi hạn chế tập trung đông người

- Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng được theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã, Chánh thanh tra Sở Y tế.

5. Hành vi đưa tin không đúng sự thật

- Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 200.000 đồng - 500.000 đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Thẩm quyền xử phạt: Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông đang thi hành công vụ; Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính nêu trên, nếu có vướng mắc, khó khăn các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền kịp thời phản ánh với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan để xem xét, hướng dẫn cụ thể.

 

Theo nguồn: Báo Yên Bái điện tử 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter