• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 05/02/2020 12:32:02 CH

Ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra vừa ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCĐ về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Yên Bái

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Yên Bái làm việc theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về những hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch. 

Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp trưởng ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành lĩnh vực được giao phụ trách và việc thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo phân công; Các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo phân công.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo:


Liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 3/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 102 gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố việc việc tăng cường theo dõi phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.Theo YBĐT

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter