• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chốt danh sách tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2018
Ngày xuất bản: 29/11/2018 7:35:29 SA

Sáng 29/11, tại trụ sở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái, Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2018 đã tiến hành họp lần 2. Chủ trì cuộc họp là Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo.

Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2018 họp lần 2, thống nhất danh sách các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo

Theo đúng kế hoạch đề ra, sau 10 ngày nhận tác phẩm về đọc, nghe, xem, thẩm định, đánh giá cho điểm và xếp loại, các thành viên Hội đồng Sơ khảo đã có kết quả tổng hợp theo từng nhóm Giám khảo. Tại cuộc họp, đại diện từng nhóm Giám khảo đã thông qua biên bản nhận xét, bảng tổng hợp điểm chấm cho từng tác phẩm thuộc chuyên ngành do nhóm mình phụ trách.

Sau khi nghe ý kiến góp ý, đánh giá của toàn bộ các thành viên trong Hội đồng cho từng chuyên ngành, Hội đồng Sơ khảo đã đi đến thống nhất, các tác phẩm đạt từ 6,0 điểm trở lên đủ điều kiện đưa vào vòng Chung khảo. Từ 100 tác phẩm của 40 tác giả, nhóm tác giả tham dự giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 36 tác phẩm của 36 tác giả lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018. Trong đó có: 04 tác phẩm đủ điểm xếp loại A (Thơ: 01; Nhiếp ảnh: 02; Âm nhạc: 01); 07 tác phẩm đủ điểm xếp loại B (Thơ: 01, Mỹ thuật: 01, Nhiếp ảnh: 02, Kiến trúc: 01, Biểu diễn: 01, Âm nhạc: 01); 13 tác phẩm đủ điểm xếp loại C (Văn xuôi: 03, Thơ: 04, Nhiếp ảnh: 03, Âm nhạc: 02, Biểu diễn: 01); 12 tác phẩm đủ điểm xếp loại Khuyến khích (Mỹ thuật: 04, Nhiếp ảnh: 05, Kiến trúc: 02, Điện ảnh: 01).

Ngay sau cuộc họp Hội đồng Sơ khảo, cơ quan Thường trực Hội sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, văn bản báo cáo trình lên Hội đồng Chung khảo của tỉnh.

Cũng trong sáng ngày 29/11, Hội đồng Nghệ thuật thẩm định xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo các tác phẩm, công trình VHNT năm 2018 đã họp để thống nhất danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điểm xếp loại đầu tư.  

Hội đồng thẩm định họp xét hỗ trợ đầu tư cho các tác phẩm VHNT năm 2018

Trong tổng số 159 tác phẩm, cụm tác phẩm của 40 tác giả và nhóm tác giả đăng ký xét Hỗ trợ đầu tư, Hội đồng thẩm định đã thống nhất lựa chọn được 37 tác phẩm, cụm tác phẩm của 37 tác giả và nhóm tác giả để hỗ trợ đầu tư sáng tạo. Trong đó, chuyên ngành Văn xuôi có 02 tác phẩm của 02 tác giả (02 tác phẩm xếp loại B); chuyên ngành Thơ có 07 tác phẩm của 07 tác giả (03 tác phẩm xếp loại A, 04 tác phẩm xếp loại B); chuyên ngành Mỹ thuật có 08 tác phẩm của 08 tác giả (04 tác phẩm xếp loại A, 02 tác phẩm xếp loại B, 02 tác phẩm xếp loại C); chuyên ngành Nhiếp ảnh có 13 cụm tác phẩm của 13 tác giả (04 cụm tác phẩm xếp loại A, 06 cụm tác phẩm xếp loại B, 03 cụm tác phẩm xếp loại C); chuyên ngành Âm nhạc có 05 tác phẩm của 05 tác giả (02 tác phẩm xếp loại A, 03 tác phẩm xếp loại B); chuyên ngành Điện ảnh- Truyền hình có 01 tác phẩm của 01 nhóm tác giả (xếp loại B); chuyên ngành Biểu diễn- Múa có 01 tác phẩm của 01 tác giả (xếp loại A).

                                                                                                                    Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter