• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 07/09/2021 4:28:00 CH

Quang cảnh buổi làm việc

 

 Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

 Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trình bày báo cáo tại buổi làm việc

 

Theo đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Từ sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đến nay, Đảng bộ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp; sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền trong cả hệ thống chính trị được phát huy mạnh mẽ; cùng với những thành tựu nổi bật đạt được đã tạo niềm tin, khí thế mới thi đua sôi nổi, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là tiền đề quan trọng, vững chắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức với khối lượng công việc rất lớn cần triển khai của năm đầu nhiệm kỳ, nhất là tác động tiêu cực, sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật; trong đó, đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung phát triển kinh tế- xã hội”, tổ chức thành công toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, sớm triển khai, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới, tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh 01 tháng), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, trong đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao. Đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của cấp mình đảm bảo liên thông, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 10/7/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở kế thừa, tích hợp các nội dung đã được xác định trong Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy; đồng thời, cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, định hướng phát triển và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 03 đột phá chiến lược, 06 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Tỉnh ủy Yên Bái đã nhanh chóng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, ban hành đồng bộ 10 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, 10 nghị quyết, chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/10/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; cho chủ trương để HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 17 nghị quyết, 13 đề án, chính sách, quy định theo Chương trình hành động đề ra.

Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ngay sau bầu cử Yên Bái đã nhanh chóng kiện toàn các chức danh theo luật định đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; các chức danh lãnh đạo chủ chốt được kiện toàn sau bầu cử đã nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo bộ máy chính quyền các cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, tỉnh Yên Bái nghiêm túc quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bám sát, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với phương châm “thần tốc, đồng bộ, toàn dân, hiệu quả”; sẵn sàng về tinh thần, lực lượng, cơ sở vật chất, nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới “từ phòng ngự sang chủ động tấn công”, nâng cao cấp độ và đi trước một bước trong công tác phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cho đến nay, tỉnh Yên Bái là một trong số rất ít tỉnh chưa có trường hợp ca bệnh lây nhiễm hoặc khởi phát trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm 94.713 liều vắc xin cho 51.070 người, trong đó 43.643 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tiêm chủng theo lượng vắc xin được phân bổ nhanh nhất cả nước.

Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số đối tượng được hưởng chính sách là 25.015 người, kinh phí hỗ trợ trên 8,6 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ cho 54 công dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thành viên đối tượng bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Đảm bảo các điều kiện tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung cho gần 600 công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2…

Về phát triển kinh tế- xã hội, Yên Bái đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Kết quả năm 2020 và 8 tháng của năm 2021, kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, bức tranh kinh tế- xã hội có nhiều điểm sáng. Năm 2020, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 5,41%, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao gấp 1,86 lần tốc độ tăng GDP của cả nước; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn chuyển dịch tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, GRDP tăng 5,68% (cao hơn bình quân chung cả nước), dự ước cả năm đạt khoảng 7%. Kết quả 8 tháng đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình, kế hoạch đề ra; trong đó: 04/39 chỉ tiêu đã đạt mục tiêu cả năm; 8/39 chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đồng bộ, vững chắc và tiếp tục là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc với phương châm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể của người nông dân trong việc đóng góp trí tuệ, công sức, vật lực xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh có 76/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; dự kiến đến cuối năm 2021, sẽ có thêm 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt nông thôn mới toàn tỉnh lên 86/150 xã, đạt tỉ lệ 57,3%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì, đạt mức tăng trưởng khá tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 8 tháng đầu năm 2021 tăng 8,15% so với cùng kỳ, đứng thứ 5/14 tỉnh trong khu vực; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 8.845 tỷ đồng, tăng 12,47% so với cùng kỳ. Năm 2020 đạt 3.592 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán Trung ương giao (bằng 142,5%) và chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Kết quả 8 tháng năm 2021 đạt 2.251,6 tỷ đồng (đứng thứ 6/14 tỉnh trong khu vực), bằng 56,3% dự toán tỉnh giao, bằng 87,8% dự toán Trung ương giao và tăng 32,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển năm 2020 đạt 16.173 tỷ đồng, vượt 1,1% kế hoạch; riêng 8 tháng năm 2021 đạt 11.100 tỷ đồng, bằng 61,7% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công và các các đối tượng bảo trợ xã hội.

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác của Trung ương đã phân tích những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Theo đó các đại biểu đánh giá cao việc tỉnh Yên Bái nhanh chóng triển khai, cụ thể hoá và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Các đại biểu cũng cho rằng tỉnh Yên Bái đã cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng cân bằng, hài hòa, hợp lý, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt cơ sở hạ tầng của tỉnh được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới cho địa phương. Tỉnh cũng đã đầu tư có hiệu quả cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Các đại biểu cũng đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh hiện có của tỉnh Yên Bái, đồng thời tin tưởng Yên Bái sẽ có những bước phát triển vượt bậc và rõ nét trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Dấu ấn của tỉnh Yên Bái trong những nhiệm kỳ gần đây được thể hiện rất rõ nét, tỉnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về cả chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, đến hôm nay, Yên Bái vẫn là một trong số ít các tỉnh nằm trong vùng xanh an toàn về dịch bệnh của cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Tỉnh Yên Bái đã phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Yên Bái là tỉnh còn nhiều tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, đất rừng, đặc biệt là những tiềm năng về văn hóa, con người bản địa... do vậy, tỉnh cần coi đây là lợi thế để có được sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.

Để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tập trung vào phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào địa bàn. Bên cạnh đó tỉnh cần quan tâm lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị một có chiến lược, bài bản, trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững.

Ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ của Yên Bái, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh Yên Bái nghiên cứu, đề xuất tổ chức hội nghị tổng kết lĩnh vực giáo dục dân tộc quy mô toàn quốc trong thời gian tới, qua đó làm cơ sở để nhân rộng mô hình giáo dục tiêu biểu tại các địa phương khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt ấn tượng khi tỉnh Yên Bái tiên phong, mạnh dạn đưa chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đến thời điểm này tỉnh đang nỗ lực thực hiện với mục tiêu mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và trên cơ sở những thành tựu đạt được, Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025, phấn đấu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái

 

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cuốn sách ảnh "Yên Bái- Đất và Người"

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

 

Tiến Lập- Tuấn Vũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter