• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Cuộc thi Thiết kế logo Lễ hội Thành Tuyên
Ngày xuất bản: 02/08/2023 10:09:00 SA

Nhằm khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang… UBND tỉnh Tuyên Quang phát động Cuộc thi Thiết kế logo Lễ hội Thành Tuyên trong phạm vi cả nước. Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi cụ thể như sau:

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter