• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 thành công tốt đẹp, Họa sỹ Lương Xuân Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội
Ngày xuất bản: 18/12/2019 3:41:02 SA

Từ ngày 14 đến 17/12/2019, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 Hội Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 401 đại biểu chính thức, 22 đại biểu chỉ định và 69 khách mời (lãnh đạo các cơ quan, các Hội chuyên ngành Trung ương, các cơ quan truyền thông...

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đ/c Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, mỹ thuật Việt Nam đã luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đánh giá cao, mỹ thuật đã góp phần quan trọng xây dựng đời sống tinh thần và môi trường thẩm mỹ của xã hội. Sống và làm việc trong môi trường thẩm mỹ tốt đẹp, lành mạnh, hướng thiện sẽ hình thành lối sống, lối ứng xử văn hóa, nghĩa tình, tích cực và nhân văn của con người.

Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đòi hỏi các họa sỹ, nhà điêu khắc phải bám sát đời sống đương đại, những vấn đề của xã hội, chuyển biến lớn lao của đất nước để sáng tạo những tác phẩm, công trình mỹ thuật có giá trị nghệ thuật cao, nội dung tư tưởng sâu sắc, hình thức thể hiện vừa dân tộc vừa hiện đại, xứng đáng với tầm vóc sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần này cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm để đánh giá, phân tích sâu sắc các mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ qua, đúc kết kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Hội cũng cần phát huy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm nghệ sỹ, trách nhiệm công dân của mỗi hội viên để phát triển nền Mỹ thuật Việt Nam lên tầm cao mới, dân tộc, hiện đại, khoa học, nhân văn; từng bước khẳng định vị thế của Mỹ thuật Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Do đó, trong thời gian tới, Hội cần chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện cho hội viên sáng tác nhiều tác phẩm, công trình có tầm tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng sáng tác cho hội viên và toàn xã hội hiểu rõ các giá trị của mỹ thuật.

Các hội viên cần phát huy giá trị di sản mỹ thuật truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa mỹ thuật thế giới, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật mới, có giá trị; chú ý đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật thủ công truyền thống lẫn Design hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền mỹ thuật nước nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng mong muốn, Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân cho hội viên, để mỗi họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế là một nghệ sỹ- chiến sỹ trên mặt trận Văn hóa, Văn nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam trong thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước...

Họa sĩ Trần Khánh Chương- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm hoạt động nhiệm kỳ VIII (2014- 2019), với chức năng nhiệm vụ là một tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã có nhiều hoạt động trong việc tập hợp các nghệ sỹ tạo hình trong cả nước để xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội đã làm tốt công tác tư tưởng, định hướng sáng tác cho hội viên là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các tác phẩm đều hướng đến các giá trị nhân văn, hướng thiện, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triền bền vững đất nước.

Trong 5 năm của nhiệm kỳ VIII, Hội đã tổ chức 76 đoàn với 820 hội viên tham gia đi thực tế trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng…

 

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

 

Hội đã tổ chức 101 trại sáng tác cho 1018 hội viên tham gia; tổ chức 265 triển lãm với 20043 tác phẩm của 11227 tác giả; hỗ trợ sáng tác cho 992 lượt hội viên bằng nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ sáng tác cho tác phẩm mới, hỗ trợ in sách lý luận phê bình mỹ thuật, hỗ trợ tổ chức triển lãm…

Hàng năm, Hội cũng đã tổ chức trao giải thưởng tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nội dung tư tưởng tốt, hướng thiện, nhân văn…

Trong nhiệm kỳ khóa VIII, Hội đã xét tặng 472 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm mỹ thuật giá trị, bổ sung thêm 335 tác phẩm vào bộ sưu tập mỹ thuật Việt Nam, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, lễ kỷ niệm…

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp 283 Hội viên mới. Hội cũng xoá tên 27 Hội viên (do không đóng hội phí từ 03 năm trở lên), kỷ luật cảnh cáo 03 hội viên, khai trừ 01 hội viên do vi phạm bản quyền tác giả và cho 01 hội viên xin ra khỏi Hội do đã định cư tại nước ngoài. Hiện nay, Hội có 1945 hội viên sinh hoạt tại 74 Chi hội ở 62/63 tỉnh thành, (riêng tỉnh Cao Bằng chưa thành lập Chi hội).

Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ khóa IX, thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và bầu Ban Chấp hành Hội khoá IX gồm 11 người, bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá IX gồm 05 người.

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; họa sỹ Vi Kiến Thành và nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhận định, Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đó là cuộc chuyển giao thế hệ, thế hệ chống Mỹ bàn giao lại cho thế hệ đổi mới. Một sự chuyển giao tốt đẹp, êm thấm, tự trọng, lịch sự, đầy tư cách nghệ sĩ.

"Người tôi muốn nói đến ở đây là họa sĩ Trần Khánh Chương, một người được đào tạo bài bản, tham gia các hoạt động Hội sâu rộng trên toàn quốc, công tâm quảng bá các giá trị nghệ thuật đến công chúng. Năm nay, anh vừa trải qua cơn giải phẫu bệnh lý hiểm nghèo, lại thêm nỗi mất mát lớn vừa xảy ra với gia đình. Tôi nhìn thấy anh Trần Khánh Chương ở đây, tôi muốn khóc. Chúng ta nhìn thấy ở đây một tư cách nghệ sĩ rất tốt đẹp. Anh là một hình ảnh sống động về tài năng, nhân cách nghệ sĩ", nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ.

Đ/c Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đ/c Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa IX Hội Mỹ thuật Việt Nam

 Thay mặt BCH khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn xin nhận nhiệm vụ với niềm vinh dự và trách nhiệm. Ông sẽ làm hết sức mình để hoàn thành tốt vai trò của người đứng đầu Hội Mỹ thuật Việt Nam, đạt được các mục tiêu đã đề ra trong phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. 

Nhân dịp này, tại Nhà triên rlamx Mỹ thuật 16 Ngô Quyền Hà Nội đã diễn ra Triển lãm Mỹ thuật "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019- 2024). Triển lãm trưng bày 153 tác phẩm của các hội viên của Hội ở 39 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là những tác phẩm được chọn lọc từ bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2015- 2019, kết quả của các Triển lãm khu vực và Trại sáng tác do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tỉnh Yên Bái có tác phẩm "Bức họa vùng cao"- chất liệu in Lithography- kích thước 40cm x 60cm của họa sỹ Nguyễn Đình Thi được trưng bày tại Triển lãm.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Họa sỹ Lê Trí Dũng- Trưởng Ban bầu cử đọc kết quả bầu cử Đại hội nhiệm kỳ 2019- 2024

Họa sỹ Vi Kiến Thành  thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc kết quả bầu Ban Kiểm tra TW Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024

Đ/c Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng các họa sỹ cao tuổi tại Đại hội


Các đại biểu bỏ phiếu đề cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024

Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm tra TW Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX tặng hoa chia tay các thành viên BCH khóa VIII thôi không tham gia BCH khóa IX

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024

Toàn cảnh Đại hội

Các họa sỹ Yên Bái dự Đại hội và chụp ảnh bên tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Đình Thi - tác phẩm được chọn từ bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ trưng bày Triển lãm chào mừng Đại hội

Quầy sách Mỹ thuật của Nhà xuất bản Mỹ thuật phục vụ các đại biểu dự Đại hội

Đoàn đại biểu họa sỹ khu vực miền núi phía Bắc tại Đại hội

 

 

                                                                                   Thi Nguyễn

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter