• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày xuất bản: 24/10/2020 1:25:00 CH

Sáng ngày 24/10, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có ông Chế Huy Ba- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Lâm Tới- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Bình Minh- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; đại diện các Chi hội chuyên ngành Văn học Nghệ thuật và toàn thể hội viên của Chi hội.

Quang cảnh Đại hội

Thực hiện Điều lệ của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cùng với tôn chỉ mục đích là “Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số”, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt song với sự nỗ lực của Ban Chấp hành, đặc biệt là vai trò của các hội viên nên Chi hội đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích đã đề ra. Về công tác sưu tầm, nghiên cứu, nhiệm kỳ qua Chi hội đã sưu tầm được một khối lượng đồ sộ các tác phẩm và cụm tác phẩm với hàng ngàn trang A4 và các tư liệu hình ảnh, băng đĩa. Đây là một trong những di sản quan trọng để bảo tồn và lưu giữ cho các thế hệ sau các giá trị văn hóa của từng dân tộc. Trong đó có rất nhiều tác phẩm đã được in thành sách, được giới thiệu trong và ngoài tỉnh, đặc biệt có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng của Trung ương và địa phương. Về công tác phổ biến tác phẩm, Chi hội đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng 6 chương trình “Nét đẹp phụ nữ Á Đông”, 6 chương trình “Nét đẹp văn hóa dân gian”; các hội viên tích cực viết trên 200 bài báo, bài giới thiệu, nghiên cứu trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương. Về công tác hội thảo, phản biện, tập huấn, hợp tác đã tổ chức và tham dự nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành trong tỉnh; lập dự án để tìm nguồn tài trợ cho các công trình nghiên cứu, bảo tồn văn hóa các dân tộc của Chi hội; xây dựng nhiều hồ sơ khoa học bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Về công tác phát triển hội viên, nhiệm kỳ IV, Chi hội đã kết nạp được 4 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 43 hội viên. Tuy số hội viên không đông nhưng trình độ của các hội viên đều rất cao. Đây là nguồn lực trí thức lớn, quan trọng trong việc tiến hành các công trình nghiên cứu để đóng góp các sản phẩm có chất lượng về nghiên cứu văn hóa dân gian cho tỉnh Yên Bái. Trong nhiệm kỳ, Chi hội đã tham gia hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Nghệ nhân ưu tú cho 5 hội viên. Riêng năm 2020, có 7 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”, 3 nghệ nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chi hội trưởng Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ tới, Chi hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh về văn hóa văn nghệ, về nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phổ biến văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số tới các hội viên của Chi hội; Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tập thể, hội viên thực hiện tốt các hoạt động, các công trình nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến, phản biện văn hóa dân gian; Làm tốt công tác phát triển hội viên, phát hiện, tạo điều kiện và tiêu chuẩn lập hồ sơ đề nghị danh hiệu nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân cho các hội viên; Tổ chức đi thực tế mỗi năm 1 lần, mở 1 lớp tập huấn, đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao kiến thức về sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân gian cho các hội viên; Triển khai và lập dự án, đăng ký đề tài với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và các tổ chức trong và ngoài nước; tăng cường các hoạt động khai thác văn hóa dân gian gắn với phát triển du lịch theo Nghị quyết của tỉnh…

Ông Chế Huy Ba- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Chế Huy Ba- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng cả nước thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Chi hội cần tiếp tục bám sát Nghị quyết trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 33 (Khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là kết luận của Bộ Chính trị (Khóa XII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Tiếp tục tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa dân gian đến nhân dân; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tiếp tục chỉ đạo, định hướng hoạt động cho Chi hội văn hóa dân gian đảm bảo định hướng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, tôn chỉ mục đích của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Chi hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, trở thành một Chi hội vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật ghi nhận những đóng góp của Chi hội văn hóa dân gian đối với sự phát triển chung của Hội. Đồng thời mong muốn, Chi hội và toàn thể hội viên tích cực nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân gian để có thêm nhiều tập sách, công trình được ra đời. Hội sẽ quan tâm hỗ trợ những tác phẩm mới xuất bản, có chất lượng, đem lại hiệu ứng xã hội tốt nhằm động viên, khuyến khích kịp thời tới hội viên. Họa sĩ cũng mong muốn, thời gian tới, các hội viên Chi hội tích cực viết bài sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian gửi về Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái để đăng tải trên các ấn phẩm của Hội. Đây sẽ là kênh tuyên truyền chính thống và hữu hiệu nhất các giá trị văn hóa dân gian của tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 -2025 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi hội gồm 5 người, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chi hội trưởng Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái khóa IV tái đắc cử Chi hội Trưởng Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái khóa V, ông Lý Kim Khoa và bà Nguyễn Thị Vân Mai được bầu giữ chức Phó Chi hội. Trước đó, tại phiên trù bị, Ban Chấp hành Chi hội đã trao Quyết định kết nạp 4 hội viên mới.

 YẾN TRANG- CHIẾN THẮNG

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Các hội viên trong Chi hội dơ tay biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025

 

Các hội viên phát biểu tham luận tại Đại hội

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chi hội trưởng Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái trao quyết định kết nạp cho các hội viên

 

Các đại biểu và các chi hội bạn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên trong Chi hội

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter