• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028
Ngày xuất bản: 28/02/2023 10:13:00 SA

Nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Yên Bái, tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo Đại hội của Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái; được sự đồng ý của Chi bộ cơ quan, sáng 28/2, Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy- Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Thi- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Hội.

Với tổng số 11 cán bộ, viên chức, lao động nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc thực hiện theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, hàng năm Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn viên chức tỉnh, với Chi bộ và chính quyền cơ quan thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động; tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc đoàn kết, tập hợp cán bộ viên chức và người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, thân thiện, văn minh… Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nội dung cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới để nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn cơ sở.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở; tăng cường tập hợp, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; chủ động tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn và lập trường tư tưởng vững vàng; tổ chức các phong trào gắn với chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan giai đoạn 2023-2028; Công đoàn cơ sở Hội Liên hệp VHNT tỉnh Yên Bái khóa IX, nhiệm kỳ 2-23- 2028 đã đề ra 08 chỉ tiêu và 07 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái

phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Thi - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy- Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, đồng chí Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở Hội cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và công nhân, viên chức, người lao động; Làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC lao động; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn trong tình hình mới…

Với quyết tâm "Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; xây dựng cơ quan hạnh phúc, tổ chức công đoàn vững mạnh, Đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp VHNT nhiệm kỳ 2017- 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn khóa VIII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IX gồm 03 đồng chí; bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa IX đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đồng chí Hoàng Kim Yến- Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Yên Bái được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi- Bí thư Chi bộ, Chú tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái và đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy- Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Hội Liên hiệp VHNT khóa IX, nhiệm kỳ 2023- 2028

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI:

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy- Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2023- 2028

 

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

 

Các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái khóa IX, nhiệm kỳ 2023- 2028

tặng hoa chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa cũ không tái cử

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

Quang cảnh Đại hội

NGUYỄN TÂM- TUẤN VŨ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter