• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội Hội Cựu chiến binh liên cơ quan dân vận tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022- 2027
Ngày xuất bản: 12/03/2022 11:47:00 SA

Sáng ngày 12/3, tại Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái, Hội Cựu chiến binh (CCB) liên cơ quan dân vận tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022- 2027 với chủ đề “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi mới; xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Dự Đại hội có đồng chí Đào Duy Tuyên- Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đại diện Chi bộ, lãnh đạo, Đoàn Thanh niên của các cơ quan trong Khối cơ quan dân vận tỉnh.

Quang cảnh Đại hội Hội CCB liên cơ quan dân vận tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027

Hội Cựu chiến binh Liên cơ quan dân vận tỉnh gồm 14 đồng chí đang công tác tại 7 cơ quan: Hội Liên hiệp VHNT; UBMT Tổ quốc; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Chữ thập đỏ; Báo Yên Bái; Đài PTTH Yên Bái, trong đó có nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo các cơ quan đơn vị, là điều kiện thuận lợi trực tiếp góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, với sự chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh Liên cơ quan dân vận tỉnh đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, hội viên Hôi CCB đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, làm tốt công tác tình nghĩa, giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Phối hợp với các ban, sở ngành, tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội và các cuộc vận động, phong trào của đất nước, của địa phương, như: tuyên truyền nêu cao tinh thần của CCB Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với phong trào thi đua xuyên suốt: “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, CCB làm công tác dân vận khéo, Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi giúp nhau giảm nghèo 5 năm giai đoạn 2016- 2020. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, hằng năm 100% cán bộ, hội viên các cấp đã tham gia học tập và quán triệt các nội dung chuyên đề, xây dựng cam kết và chỉ tiêu phấn đấu sát với nhiệm vụ chức trách được giao. Đối với hội viên là cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp đã xây dựng bản cam kết về nêu gương; Tham gia tốt việc thực hiện chế độ, chính sách; các quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên đều được thực hiện đầy đủ; Tích cực phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị- xã hội tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua những hành động, việc làm gương mẫu của hội viên CCB trong công tác, cuộc sống, qua các hoạt động vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn như: 30/4, 19/8, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công tác xây dựng Hội về mọi mặt cũng được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong hội viên, khẳng định ở những thành tích của tập thể, cá nhân như: Từ năm 2012 đến năm 2021 Hội đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh xuất sắc; từ năm 2017 đến năm 2021 được Hội CCB Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen, 100% hội viên đạt danh hiệu Hội viên CCB gương mẫu, rất nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen, là nhân tố chính, quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015- 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB liên cơ quan dân vận tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027

Nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội CCB liên cơ quan dân vận tỉnh sẽ tiếp tục Tăng cường xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tập hợp, động viên hội viên CCB luôn đề cao vai trò gương mẫu, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực học tập kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; Kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tích cực, chủ động tham mưu cho Cấp ủy đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức hội, hội viên tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh mà Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức hội, hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và Nghị quyết lãnh đạo của tổ chức Hội các cấp, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân đối với CCB. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phát triển 100% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn theo phân cấp; hội viên CCB là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 30% trở lên là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên tham gia sinh hoạt ở tổ chức Đảng nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW; Phấn đấu tập hợp trên 90% Cựu quân nhân ở các cơ quan, đơn vị có hội viên CCB vào sinh hoạt tại Câu lạc bộ, Ban liên lạc truyền thống; Hàng năm có 100% hội viên đạt “Hội viên gương mẫu”; 100% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”; 100% hội viên không mắc các tệ nạn xã hội, nuôi dạy con cháu học tập tốt…

Đồng chí Đào Duy Tuyên- Phó Chủ tịch Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Đào Duy Tuyên- Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội CCB liên cơ quan dân vận tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Duy Tuyên- Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, Hội CCB Liên cơ quan dân vận tỉnh là Hội ghép, trong những năm qua, được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, cán bộ, hội viên Hội CCB liên cơ quan dân vận tỉnh đã luôn phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ do Điều lệ Hội CCB Việt Nam đề ra, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là một trong số hội cấp cơ sở được đánh giá hoạt động tích cực, nhiều năm liền là Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc. Đồng chí biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội CCB Liên cơ quan dân vận tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, những năm tới, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là giá cả thị trường, dịch bệnh tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và mọi hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có tổ chức Hội CCB và mong muốn các đồng chí ở cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức Hội đi đầu trong việc tuyên truyền, định hướng cho cán bộ nhân dân nói chung và Hội CCB nói riêng. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có tư liệu giúp cấp cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền. Các cán bộ, hội viên Hội CCB phải là những người đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, kế hoạch của tỉnh; tham mưu cho cấp ủy, đơn vị công tác về các lĩnh vực mình đang đảm nhiệm; gương mẫu, đi dầu thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới sau Đại hội khẩn trương xây dựng Chương trình hành động toàn khóa, điều chỉnh quy chế hoạt động, bổ sung, điều chỉnh Chương trình kế hoạch năm 2022, phát huy mọi nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra phù hợp với đặc thù hoạt động của Hội CCB Khối 487; thiết thực đoàn kết chào mừng Đại hội Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V và Đại hội Hội CCB tỉnh Yên Bái lần thứ VII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Thanh Miền công tác tại Báo Yên Bái và đồng chí Hoàng Mạnh Hà công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh làm Phó Chủ tịch. Bầu 3 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa III là đại biểu dự Đại hội Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027.

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

Đồng chí Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội CCB liên cơ quan dân vận tỉnh khóa III phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Phùng Quang Huy- Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội 

Đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

YẾN TRANG- TUẤN VŨ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter