• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX: 48 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày xuất bản: 23/09/2020 2:51:00 CH

 Bắt đầu phiên làm việc chiều nay, 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung bầu cử.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Đại hội đã biểu quyết thống nhất về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và danh sách các đồng chí được giới thiệu tham gia bầu vào cấp ủy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hóa XIX. Theo đó, về yêu cầu tiêu chuẩn cấp ủy viên, ngoài phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, quy định của tỉnh thì người tham gia cấp ủy viên phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn quan trọng như: Tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm, có kiến thức toàn diện để tham gia xây dựng các chủ trương, giải pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; Am hiểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương và đất nước; Có năng lực dự báo, xử lý công việc, có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình, khách quan, trung thực, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong Đảng và phải có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu biểu quyết về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX cần đảm bảo cơ cấu theo lĩnh vực, địa bàn công tác; cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc, cơ cấu 3 độ tuổi theo quy định; đảm bảo về đổi mới cấp ủy và về số lượng cấp ủy viên tham gia Ban Chấp hành; danh sách đề án nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành khóa XIX được Ban Chấp hành giới thiệu là 53 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu ra 48 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau khi bầu Ban Chấp hành khóa mới, Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX đối với 01 nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII chuẩn bị. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Ttỉnh uỷ khoá XVIII, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đạt 100% số phiếu nhất trí giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Tiếp tục thảo luận, tham gia góp ý vào văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội, trong phiên thảo luận chiều nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong điều kiện của tỉnh Yên Bái; Giải pháp phát triển công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị gia tăng, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; Giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới; Giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững…

Trong chương trình làm việc chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức chức Hội nghị lần thứ Nhất để tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu chức danh Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị.

 

Quang cảnh Đại hội phiên làm việc chiều 23/9/2020

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI KHÓA XIX

(Theo vần A, B, C) 

1.         Đồng chí Đỗ Việt Bách

2.         Đồng chí Vương Văn Bằng

3.         Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình

4.         Đồng chí Lê Thị Thanh Bình

5.         Đồng chí Giàng A Câu

6.         Đồng chí Luyện Hữu Chung

7.         Đồng chí Đỗ Đức Duy

8.         Đồng chí Hoàng Hữu Độ

9.         Đồng chí Đặng Hồng Đức

10.       Đồng chí Ngô Thanh Giang

11.       Đồng chí Lê Trí Hà

12.       Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh

13.       Đồng chí Hồ Đức Hợp

14.       Đồng chí Lê Thái Hưng

15.       Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh

16.       Đồng chí An Hoàng Linh

17.       Đồng chí Tạ Văn Long

18.       Đồng chí Đinh Đăng Luận

19        Đồng chí Trần Ngọc Luận

20.       Đồng chí Nguyễn Quốc Luận

21.       Đồng chí Đỗ Đức Minh

22.       Đồng chí Đỗ Quang Minh

23.       Đồng chí Nguyễn Hoài Nam

24.       Đồng chí Triệu Bích Ngọc

25.       Đồng chí Chu Đình Ngữ

26.       Đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung

27.       Đồng chí Nguyễn Chương  Phát

28.       Đồng chí Ngô Hạnh Phúc

29.       Đồng chí Đoàn Hữu Phung

30.       Đồng chí Nguyễn Thế Phước

31.       Đồng chí Nguyễn Kiều Phương

32.       Đồng chí Vũ Vinh Quang

33.       Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm

34.       Đồng chí Trần Nhật Tân

35.       Đồng chí Giàng A Thào

36.       Đồng chí Lương Văn Thức

37.       Đồng chí Nguyễn Minh Toàn

38.       Đồng chí Giàng A Tông

39.       Đồng chí Nguyễn Văn Trọng

40.       Đồng chí Mai Mộng Tuân

41.       Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn

42.       Đồng chí Trần Huy Tuấn

43.       Đồng chí Trần Anh Tuấn

44.       Đồng chí Trần Công Ứng

45.       Đồng chí Lê Thị Hồng Vân

46.       Đồng chí Hà Ngọc Văn

47.       Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh

48.       Đồng chí Nông Việt Yên

 

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter