• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII của Đảng
Ngày xuất bản: 28/03/2018 7:44:30 SA

 Sáng ngày 28/3, Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thi- Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT; lãnh đạo, cán bộ cơ quan Thường trực hội và gần 40 văn nghệ sỹ tiêu biểu thuộc 9 chuyên ngành văn học nghệ thuật là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương VI khóa XII

Trong một buổi sáng, đồng chí Phạm Ngọc Tuấn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương đã thông tin tới toàn thể hội nghị những nội dung cơ bản của Nghị quyết, bao gồm Nghị quyết 18-NQ/TƯ về Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết 19-NQ/TƯ về Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết 20-NQ/TƯ về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TƯ về Công tác dân số trong tình hình mới. Đây là những quyết sách của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn, quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII của Đảng do Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tổ chức không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cung cấp những thông tin căn bản, cốt lõi của Nghị quyết cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên đang công tác tại Thường trực Hội mà còn là đường hướng giúp cho văn nghệ sỹ tỉnh có được lập trường tư tưởng vững vàng để tiếp tục sáng tác những tác phẩm VHNT tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn tinh thần của Nghị quyết này.

 

 Yến Trang- Tuấn Vũ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter