• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 05/05/2021 3:08:00 CH

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 14/4/201, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đây là danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái:

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter