• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hiệp thương lần thứ ba, thống nhất danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Ngày xuất bản: 14/04/2021 8:00:00 CH

 

Chiều 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo 32 tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. 

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 -2026.

Theo báo cáo, cử tri ở các địa phương đánh giá những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đều có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tham gia tích cực các hoạt động của tổ dân phố, thôn bản nơi cư trú.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận đối với 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đơn xin rút thôi không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 8 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. 

Trong đó, dân tộc kinh 1 người, dân tộc thiểu số 7 người; nữ 6 người; trẻ tuổi 6 người, ngoài Đảng 1 người, tái cử 1 người. Khối đảng 1 người, khối chính quyền 3 người, khối Mặt trận Tổ quốc 1 người, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 3 người.

Đồng thời trao đổi thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và biểu quyết đưa ra khỏi danh sách 10 người có đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, thống nhất lập danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 97 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. 

Trong đó: Dân tộc thiểu số 39 người chiếm 40,2%, nữ 34 người chiếm 35,05%, trẻ tuổi dưới 40 tuổi 44 người chiếm 45,36%, tôn giáo 2 người chiếm 2,06%, ngoài Đảng 12 người chiếm 12,36%. 

Khối đảng 25 người, khối chính quyền 47 người, khối Mặt trận Tổ quốc 3 người, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 8 người, khối doanh nghiệp 2 người, tôn giáo 2 người, thành phần khác 10 người.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử.

Theo Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter