• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra Ban Chấp hành Hội CCB cơ sở Liên cơ quan dân vận tỉnh
Ngày xuất bản: 16/11/2023 4:20:00 CH

Chiều ngày 15/11, tại trụ sở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát đối với Ban Chấp hành Hội CCB cơ sở Liên cơ quan dân vận tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở.

Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đỗ Văn Mạnh- Chủ tịch Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- Trưởng đoàn; đồng chí Hà Văn Thứ- Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên Ban Kiểm tra; đồng chí Nguyễn Khắc Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên Ban Kiểm tra. Về phía Hội CCB cơ sở Liên cơ quan dân vận tỉnh, có đồng chí Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh- Chủ tịch Hội CCB Liên Cơ quan dân vận tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Miền- Phó Chủ tịch, đồng chí Hoàng Mạnh Hà- Phó Chủ tịch Hội.

Quang cảnh buổi Kiểm tra

Tại cuộc Kiểm tra, đồng chí Đỗ Văn Mạnh thông qua quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn kiểm tra đối với Hội CCB cơ sở Liên cơ quan dân vận tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội CCB Liên cơ quan dân vận tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và hoạt động phong trào của Hội CCB và Ban Chấp hành và bổ sung một số văn bản theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Qua nghiên cứu hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đoàn kiểm tra đã thông qua Thông báo Kết quả kiểm tra đối với Ban Chấp hành Hội CCB cơ sở Liên cơ quan dân vận tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở. Theo đó, đánh giá Hội CCB Liên Cơ quan dân vận tỉnh đã chủ động trong việc thực hiện các hoạt động Hội. Cán bộ, hội viên có tinh thần trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, phát huy được sức mạnh của các cơ quan, tập thể và cá nhân trong tổ chức triển khai, duy trì thực hiện các quy chế, Điều lệ Hội; Hội đã đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hành tiết kiệm; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, không có cán bộ, hội viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Hội.

Công tác thu chí Hội phí và đóng góp xây dựng quỹ Hội sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Hội luôn được quan tâm. Thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ học tập, chế độ báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo đột xuất. Bên cạnh đó, do hội viên sinh hoạt tại nhiều cơ quan khác nhau (7 cơ quan), công việc, địa vị cũng khác nhau nên Hội CCB cơ sở Liên cơ quan dân vận tỉnh chưa duy trì tốt nền nếp chế độ sinh hoạt đôi khi chưa đúng thời gian.

Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở Liên cơ quan dân vận tỉnh đều có lập trường tư tưởng vững vàng, phấm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, dám nghĩ, dám làm, quan tâm chăm lo hoạt động của tổ chức Hội và đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Luôn luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần của thông báo, Đoàn Kiểm tra sẽ kết luận gửi về Hội CCB cơ sở để làm căn cứ thực hiện.

 

YẾN TRANG        

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter