• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật”
Ngày xuất bản: 22/08/2019 2:08:43 SA

Từ ngày 20 đến hết ngày 22/08/2019, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương  đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” cho 252 học viên đến từ các Ban Tuyên giáo, Hội Văn học nghệ thuật, báo, đài của 29 tỉnh phía Bắc và các học viên đến từ các Hội chuyên ngành và các báo, đài, tạp chí Trung ương. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái có 3 đồng chí tham dự Hội nghị tập huấn lần này.

Quang cảnh hội nghị 

Dự Lễ khai mạc Hội nghị có: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ- Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;  PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh- Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Phan Trọng Thưởng- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; đồng chí Lê Khắc Nam- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương khẳng định: Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tư duy lý luận, đường lối, quan điểm về văn hóa, VHNT. Trong những năm qua, Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém của hoạt động quản lý văn học nghệ thuật trong đó có hoạt động tổ chức Hội nghị tập huấn thường niên.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ- Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

khai mạc hội nghị

Trong thời gian 3 ngày các học viên sẽ được các giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn cao truyền đạt 5 chuyên đề chính, bao gồm: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tình hình sân khấu, tình hình điện ảnh hiện nay, vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật.

Hội nghị tập huấn sẽ tăng thêm lý luận sắc bén, kỹ năng lãnh đạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cho các đồng chí làm công tác quản lý và làm chuyên môn về văn học nghệ thuật, góp phần vào sự phát triển văn học nghệ thuật tại các địa phương và trong cả nước. Cũng trong thời gian dự Hội nghị tập huấn, các học viên đã được đi thực tế, thăm quan một số điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh Hải Phòng.                                                                                                                                            

       QUANG VĂN

  

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter