• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội thảo “Văn học nghệ thuật với đời sống văn hóa xã hội miền núi và dân tộc”
Ngày xuất bản: 25/12/2018 11:52:31 SA

Sáng ngày 24/12/2018, tại thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai), Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức Hội thảo “Văn học nghệ thuật với đời sống văn hóa xã hội miền núi và dân tộc”.

Toàn cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo có Nhà văn Tùng Điển- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; lãnh đạo Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Hội VHNT và Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số của 15 tỉnh miền núi phía Bắc (gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu) và các hội viên tiêu biểu của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đến từ các địa phương trong khu vực.

Nhà văn Tùng Điển- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Với chủ đề “Văn học nghệ thuật với đời sống văn hóa xã hội miền núi và dân tộc”, Hội thảo hướng tới mục tiêu thúc đẩy các hoạt động sáng tạo VHNT về đề tài miền núi và dân tộc, tạo không khí thi đua, tăng cường sự hiểu biết về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa ở mỗi địa phương trong khu vực miền núi phía Bắc. Qua đó, không ngừng hợp tác giúp nhau đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, sáng tạo ra nhiều tác phẩm VHNT chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, khu vực và đất nước.

Nhạc sĩ Nông Quốc Bình- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Nhạc sĩ Nông Quốc Bình- Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam nhấn mạnh: Hiện nay, đời sống kinh tế- xã hội, đặc biệt là đời sống văn hóa ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số có nhiều tiếp biến, trong đó có cả những tác động tích cực và tiêu cực của thời kỳ hội nhập. VHNT là những giá trị văn hóa tinh thần, vật chất và phi vật chất rất cần được bảo tồn và phát huy theo tinh thần các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Văn nghệ sĩ phải xác định được vai trò, vị trí, nâng cao nhận thức để phát huy sứ mệnh, tài năng, sáng tạo các tác phẩm theo đúng định hướng và đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn, phát triển, chung sức xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các Hội VHNT trong khu vực cần tích cực thực hiện chủ trương của Đảng thông qua việc cụ thể hóa các nghị quyết như Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết 33 của Trung ương (khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, hơn 30 tham luận đã nêu lên một cách khái quát về bản sắc văn hóa dân tộc của từng địa phương, những khó khăn, thuận lợi và vai trò của VHNT trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời chia sẻ nhiều ý tưởng, kinh nghiệm về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tạo VHNT… Nhiều ý kiến tham luận cho rằng, ngoài việc giữ gìn cần bảo tồn và phát huy thêm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; cần có các phương pháp, nghiên cứu, sưu tầm và nâng cao chất lượng các tác phẩm VHNT; khuyến khích các văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số sáng tác các tác phẩm văn học bằng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, tạo môi trường nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo cho các văn nghệ sĩ…; đưa ra các giải pháp và định hướng để tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tạo VHNT cho phù hợp với xu thế hiện tại.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng  lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và lãnh đạo Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hội thảo

Nguyễn Tâm- Vũ Chiến

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter