• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 15 (chuyên đề)
Ngày xuất bản: 14/08/2022 10:06:00 CH

Sáng nay - 13/8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (chuyên đề) đã khai mạc, thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị thông qua 04 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 18/7/2022 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy theo hướng bám sát những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; đồng thời phải được cụ thể hóa phù hợp với Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng, những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh đã xác định theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành cho nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quá trình thực hiện, các cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo các nghị quyết đã tiếp thu tinh thần chỉ đạo để xây dựng dự thảo một cách công phu, kỹ lưỡng, khoa học với nhiều quan điểm, tư duy đổi mới, mục tiêu phấn đấu cao và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi với điều kiện thực tiễn của tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến qua các bước để bổ sung, hoàn thiện, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, bám sát định hướng, gợi ý thảo luận để tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng, tập trung vào những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà các dự thảo chương trình hành động đưa ra; đánh giá khách quan tính phù hợp, sát thực, khả thi của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thông qua dự thảo 4 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và tiến hành thảo luận các nội dung trên.

Theo Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter