• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 7
Ngày xuất bản: 16/04/2021 2:35:00 CH

 

Sáng 16/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng). Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị sẽ tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; xem xét thông qua nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và cho ý kiến, quyết định các nội dung theo thẩm quyền. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Quý I năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. 


Quang cảnh Hội nghị.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá; văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, có nhiều đổi mới; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. 

Đảng bộ tỉnh đã bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ theo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đến nay, các nghị quyết, đề án, chính sách áp dụng cho nhiệm kỳ 2020-2025 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cơ bản được ban hành, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Cùng với đó, tập trung chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Đồng chí đề nghị các đại biểu trên cơ sở tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ mọi rào cản, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đối với Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn tới.

Dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện qua các bước, bảo đảm bám sát quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Trung ương Đảng và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là nghị quyết quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa then chốt, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, nhất là về những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xác định trong dự thảo nghị quyết, đề xuất những vấn đề mới cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Về một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Đề án số 11-ĐA/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan tham mưu rà soát, đề xuất, điều chỉnh, sửa đổi về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, nâng cao hiệu quả của Đề án trong việc phát hiện, lựa chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Với nhiều nội dung quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng để Hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Theo chương trình, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 (mở rộng) sẽ diễn ra trong 1 ngày. 

Theo Báo Yên Bái điện tử

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter