• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khai mạc Kỳ họp thứ 21 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII
Ngày xuất bản: 20/04/2021 8:58:00 SA

Sáng nay - 19/4 , HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề).

Dự khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

 

Quang cảnh Kỳ họp

 

Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 13 nghị quyết

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh khẳng định: Đây là Kỳ họp cuối của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong  gần 5 năm qua, HĐND đã nỗ lực, đoàn kết cùng UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Kỳ họp này là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, những việc mà HĐND  tỉnh đã khẳng định với cử tri tỉnh nhà trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; đồng thời phân tích, đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như sau: xem xét các báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 13 nghị quyết, trong đó ngoài các nghị quyết theo luật định còn quyết định một số chính sách cho cả giai đoạn 2021 - 2025 nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiemj kỳ 2020-2025 theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các nội dung trình tại Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết nhằm ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021.

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; thông qua Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách; đồng thời, xem xét quyết định một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, tài nguyên, môi trường…

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong 5 năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp tục khẳng định, phát huy, thể hiện rõ nét vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

21 kỳ họp, đã có 235 nghị quyết được thông qua là khối lượng công việc đồ sộ

Qua 21 kỳ họp, đã có 235 nghị quyết được thông qua cho thấy một khối lượng công việc đồ sộ mà HĐND tỉnh cùng các ban  và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, thảo luận dân chủ, khách quan và sớm thông qua các nghị quyết là bước thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy,  là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời.

Những thành tựu và kết quả nổi bật đã khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh và HĐND các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo thẩm quyền; là nhiệm kỳ thành công, sáng tạo, đổi mới và tạo nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Những nội dung chính sách được xem xét là bước thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền, trong đó, có những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, là bước thể chế hóa một số nội dung của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu một số vấn đề để các đại biểu nghiên cứu, làm cơ sở xem xét, thảo luận, thống nhất thông qua, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về Nghị quyết quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết này là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng về phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng cũng như yêu cầu phát triển và hội nhập trong thời gian tới.

Thứ hai, về Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 202 -2025:

Việc thông qua Nghị quyết này là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Trung ương về kinh tế tập thể, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, về Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025:

Dự thảo Nghị quyết lần này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND; đồng thời, có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, hấp dẫn, thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư theo định hướng của tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thứ tư, về Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025:

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành du lịch tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,3% về lượng khách và 19,6% về doanh thu.

Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định: phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đúc rút kinh nghiệm đã đạt được, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh lần này được xây  dựng với nhiều quan điểm đổi mới, nhằm tạo ra những bước phát triển mới, đột phá về dịch vụ du lịch gắn với phát triển nông nghiệp và các ngành dịch vụ khác, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.  Nội dung chi tiết, Báo Yên Bái điện tử tiếp tục cập nhật đến bạn đọc.

Theo nguồn: Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter