• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đều đạt tín nhiệm cao
Ngày xuất bản: 06/12/2018 11:16:29 SA

 Tiếp tục chương trình, trong phiên họp chiều 6/12, Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu 

Trong phiên họp chiều nay, các đại biểu đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thảo luận tại tổ về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại hội trường đối với các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các trưởng ban và Chánh văn phòng HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh. 

Phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và xem xét một cách toàn diện thể hiện trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những cán bộ là đại biểu do HĐND bầu ra. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo kê khai tài sản và thu nhập cá nhân và những thông tin đầy đủ đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm trước khi bỏ phiếu; tập trung thảo luận tại tổ một cách kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần đoàn kết, xây dựng, trách nhiệm ý thức chính trị cao khi bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đều đạt tín nhiệm cao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là việc làm hết sức quan trọng, phát huy cao độ quyền giám sát của HĐND với các chức danh do HĐND bầu ra. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục theo dõi, xem xét, bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ cho tỉnh; để nhân dân biết được mức độ tín nhiệm của các đại biểu do HĐND bầu ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện tinh thần khách quan, là thông điệp gửi đến các đồng chí được lấy phiếu về mức độ tín nhiệm của mình. Đồng chí mong muốn các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm lần này tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

 

 

STT

 

Họ tên

 

Chức vụ

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao

(phiếu)

Tín nhiệm

(phiếu)

Tín nhiệm thấp

(phiếu)

1

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

55

(98,2%)

1

(1,8%)

0

2

Ông Triệu Tiến Thịnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

51

(91,1%)

5

(8,9%)

0

3

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

44

(78,6%)

11

(19,6%)

1

(1,8%)

4

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh

43

(76,7%)

13

(23,3%)

0

5

Ông Đỗ Quang Minh

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh

53

(94,6%)

3

(5,4%)

0

6

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

48

(86%)

8

(14%)

0

7

Ông Nguyễn Văn Tiến

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh

47

(83,9%

9

16,1%

0

8

Ông Nguyễn Quốc Luận

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

46

82,2%

9

16%

1

1,8%

9

Ông Đỗ Đức Duy

Chủ tịch UBND tỉnh

53

94,6%

3

5,4%

0

10

Ông Nguyễn Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

48

86%

8

14%

0

11

Ông Tạ Văn Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

53

94,6%

3

5,4%

0

12

Ông Nguyễn Chiến Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

50

89%

6

11%

0

13

Ông Dương Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

46

82%

10

18%

0

14

Ông Trương Ngọc Biên

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

41

73%

15

27%

0

15

Bà Lê Thị Thanh Bình

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

36

64%

20

36%

0

16

Ông Đặng Trần Chiêu

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

46

82%

10

18%

0

17

Ông Nguyễn Huy Cường

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

49

87,5%

7

12,5%

0

18

Ông Đỗ Văn Dự

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

53

94,6%

3

5,4%

0

19

Ông Ngô Thanh Giang

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

43

76,7%

12

21,5%

1

1,8%

20

Ông Vũ Xuân Hợi

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

46

82%

10

18%

0

21

Ông Trần Thế Hùng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45

80%

11

20%

0

22

Ông Vũ Văn Minh

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

46

83,6%

9

16,4%

0

23

Ông Vũ Xuân Sáng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

30

53,5%

24

43%

2

3,5%

24

Ông Trần Nhật Tân

Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

49

89,1%

6

10,9%

0

25

Ông Nguyễn Lâm Thắng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

49

87,5%

7

12,5%

0

26

Ông Hoàng Văn Thuyên

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

41

73%

15

27%

0

27

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

49

87,5%

7

12,5%

0

28

Ông Hà Ngọc Văn

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

43

76,7%

13

23,3%

0

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter