• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 20 nghị quyết quan trọng
Ngày xuất bản: 09/12/2018 10:39:33 SA

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành

Trong phiên họp hôm nay, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận tại hội trường về các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Trước khi bước vào phiên chất vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò giám sát của HĐND tỉnh, tập trung chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc; lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở; đề nghị các đại biểu hỏi ngắn, đi thẳng vào lĩnh vực, ngành, vấn đề đại biểu quan tâm.

Đồng chí cũng yêu cầu người được chất vấn cần trả lời thẳng vào trọng tâm vấn đề đại biểu chất vấn và cử tri quan tâm; đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp để giải trình làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tại phiên chất vấn, đã có 6 lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh đăng đàn trả lời chất vấn, tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường tại khu dân cư; tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc nâng cao chất lượng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở cơ sở; các chế độ, chính sách lĩnh vực giáo dục đối với giáo viên và học sinh dân tộc bán trú; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm ma túy và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phiên chất vấn đã thể hiện không khí dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao của người chất vấn và người trả lời chất vấn.

 

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm (ảnh trên).

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  nhấn mạnh  một số giải pháp; đó là: UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội; tập trung hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã liên thông với cấp tỉnh; xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh; xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông.

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp; thực hiện tốt các quy định phân cấp quản lý đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư phát triển các thành phần kinh tế; sắp xếp tổ chức bộ máy thôn, bản, tổ dân phố; đổi mới tác phong, lề lối làm việc...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Năm 2019 là năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2020 - 2030 và 5 năm 2020 - 2025 của tỉnh.

HĐND tỉnh thống nhất cao với quan điểm xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 có tính phấn đấu cao, tiệm cận với một số mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo chung của Tỉnh ủy về mục tiêu, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2019, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, dồn sức, tăng tốc, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Cũng trong phiên họp cuối cùng này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua tiếp theo 11 nghị quyết quan trọng trình tại Kỳ họp (ảnh trên) cùng với 9 nghị quyết đã thông qua trong phiên họp sáng nay.

Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thông qua 20 nghị quyết quan trọng trình tại Kỳ họp.

20 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp 11:

1. Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

4. Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 2020 – nguồn ngân sách địa phương;

5. Nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

6. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

7. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

8. Nghị quyết quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

9. Nghị quyết ban hành mức chi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; một số nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông; mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

10. Nghị quyết về thông qua danh mục dự án thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019; sửa đổi bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

11. Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái.

 

12. Nghị quyết về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

13. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019.

14. Nghị quyết về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

15. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019.

16. Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 – nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

17. Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

18. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 – 2020.

19. Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2019.

20. Nghị quyết về sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái.

 

Theo nguồn: Đức Toàn - Mạnh Cường

Báo Yên Bái

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter