• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900 - 11/4/2020) 120 năm tỉnh Yên Bái: Kiến tạo sức bật cho phát triển
Ngày xuất bản: 10/04/2020 9:49:00 CH

Ngày 15/2/2019, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 144 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Chương trình đã giao những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương bám sát tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp để triển khai thực hiện.

Thành phố Yên Bái ngày càng khang trang, sạch đẹp. (Ảnh: Thanh Miền)

Với sự chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt trong triển khai thực hiện, đến nay, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu tỉnh giao 17/17 chỉ tiêu. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng Đảng có 100% chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có 35 chỉ tiêu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 100% kế hoạch. 

Đối với nhiệm vụ giảm nghèo, huyện được Tỉnh ủy giao thực hiện giảm 8,5% hộ nghèo, huyện phấn đấu thực hiện giảm 11,72% (tương ứng với 1.428 hộ nghèo). Qua rà soát, đến nay, có 1.425 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo là 11,04%, đạt 129,9% kế hoạch tỉnh giao và đạt 94% kế hoạch phấn đấu của huyện. 

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ được giao bổ sung tại Thông báo số 542 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về tiến độ triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt... 

Có thể khẳng định, Chương trình hành động số 144 đã thay đổi nhận thức và tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương; tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia hưởng ứng của nhân dân cùng chung sức xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng thời, đây cũng là thước đo rõ nhất, hiệu quả nhất để đánh giá chính xác trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần tiên phong đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị… 

Nhờ đó, năm 2019, Yên Bái đã có những bước tiến bộ vượt bậc, nổi trội, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7,03%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thu ngân sách đạt 3.545 tỷ đồng, vượt 48% dự toán Trung ương giao và tăng 22% so với năm 2018; phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thực sự trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. 

Toàn tỉnh có 69 xã và 2 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên (huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc), vượt 2,7 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%, cao hơn 2,12% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo có nhiều tiến bộ. Số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới tăng cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo toàn diện, có nhiều tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước, được Trung ương đánh giá cao.

Với những kết quả đã đạt được của Chương trình hành động số 144 và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 190. 

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung khơi thông nguồn lực, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với tăng trưởng xanh và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án của các doanh nghiệp đang đầu tư vào địa bàn; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế; ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm, cơ bản hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm.

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chú trọng chất lượng, hiệu quả văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter