• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ngày làm việc thứ ba Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thảo luận bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và thông qua 9 nghị quyết quan trọng
Ngày xuất bản: 08/12/2018 6:27:43 SA

Sáng nay (8/12), Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII bước vào ngày làm việc thứ ba- ngày làm việc cuối cùng, tiếp tục tiến hành phiên thảo luận tại hội trường bàn các giải pháp, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và thông qua một số nghị quyết quan trọng trình Kỳ họp.

 

Điều hành phiên họp có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh và Hoàng Thị Thanh Bình.

Mở đầu phiên thảo luận tại Hội trường, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã làm rõ một số giải pháp cụ thể để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Lãnh đạo huyện Lục Yên đề nghị, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tỉnh cần tháo gỡ vướng mắc về các văn bản hướng dẫn điều động cán bộ ở cấp huyện và việc đưa trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, xã còn khó khăn về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.


Lãnh đạo huyện Yên Bình thảo luận về giải pháp thực hiện hiệu quả việc liên kết chuỗi sản xuất hàng hóa giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân

Liên quan đến phát triển các sản phẩm chủ lực đặc sản ở các địa phương như: cam, măng mai, cây dược liệu, cây lạc, khoai tím ở huyện Lục Yên, sản phẩm bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình…; các đại biểu đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ tìm thị trường đầu ra và mời gọi, thu hút các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm..

 

Lãnh đạo huyện Lục Yên thảo luận về triển khai Đề án Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Các đại biểu các địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả quá trình triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, sát nhập thôn, bản, tổ dân phố mang lại hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; giải pháp thực hiện hiệu quả việc liên kết chuỗi sản xuất hàng hóa giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

Theo các đại biểu, để phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi, vấn đề mấu chốt là phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp đồng thời các ngành chức năng của tỉnh sớm ban hành hướng dẫn về hỗ trợ các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp để tận dụng nguồn ngân sách, thúc đẩy tăng nhanh giá trị ngành nông nghiệp. 

 

Đại biểu HĐND huyện Văn Chấn đề xuất một số giải pháp để thực hiện  hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương

 

Thảo luận về hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch ở vùng cao, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cho rằng đây đang là thách thức lớn đối với huyện vùng cao vì còn nhiều khó khăn khi dân số chủ yếu là đồng bào Mông,  trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nên ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương cần có sự hỗ trợ tích cực từ Trung ương và của tỉnh cho các chương trình, dự án cụ thể. Lãnh đạo huyện cũng đề cập một trong những giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững ở Mù Cang Chải là chuyển dịch lao động theo hướng nâng cao chất lượng nghề người dân hiện có để nâng cao thu nhập.

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã làm rõ một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại Hội trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia thảo luận rất sâu sắc, toàn diện và có chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân vì mục tiêu chung phát triển tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, các cấp, các ngành cần cần chủ động đánh giá, dự báo tình hình kinh tế-xã hội và nắm chắc những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ là: "Kỷ cương, liêm chính, quyết liệt và hành động”; đồng thời lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền cần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, phải chủ động nghiên cứu, tự học, tự đọc; bám dân, sâu sát cơ sở giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại gây trì trệ, ách tắc sự phát triển và không được đùn đẩy trách nhiệm.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận phiên thảo luận tại Hội trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, cần khơi thông hệ thống quản lý điều hành liên thông, xuyên suốt và đồng bộ về công nghệ 4. 0 tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; lấy con người làm nhân tố trung tâm vì sự phát triển của toàn xã hội.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần tập trung tạo sự bứt phá rõ nét trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế đi vào thực chất, hiệu quả và bền vững; tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên cho phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác xã; đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng xanh và bền vững. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý: Các cấp, các ngành cần xác định năm 2019 là năm tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xây dựng các công trình, dự án trọng điểm tạo ra một diện mạo mới, phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Ưu tiên cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm nghèo trên 5%; phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động phòng ngừa, giải quyết mâu thuẫn, bức xúc trong cộng đồng xã hội và nhân dân; chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ, tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Cũng trong phiên họp sáng nay (8/12), HĐND tỉnh đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng trình tại kỳ họp. 

• 9 nghị quyết Kỳ họp thông qua ngày 8/12: 

(1) Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 2020 – nguồn ngân sách địa phương. 

(2) Nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

(3)Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

(4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

(5) Nghị quyết quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(6) Nghị quyết ban hành mức chi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; một số nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông; mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

(7) Nghị quyết về thông qua danh mục dự án thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(8) Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái.

(9) Nghị quyết về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Chiều nay, Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và bế mạc. Nội dung chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái.

Theo Báo Yên Bái điện tử

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter