• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và trao giải Cuộc thi viết về chủ đề “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu”
Ngày xuất bản: 15/06/2023 3:08:00 CH

Sáng 15/6, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2023; trao giải Cuộc thi viết về chủ đề “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022- 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện một số cơ quan, ban, ngành tỉnh và đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đến các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các nội dung triển khai được cụ thể hóa phù hợp với tình hình, đặc điểm của Khối CQ&DN tỉnh. Theo đó, đến nay, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; 99,8% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối đã xây dựng kế hoạch cá nhân toàn khóa; 100% các tổ chức cơ sở đảng cơ sở triển khai thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ của chi bộ và của cơ quan, đơn vị… Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp được nâng lên; cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh đã xây dựng được 324 mô hình, 597 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 26 mô hình và 12 điển hình tiên tiến được lựa chọn đăng ký cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01, các chỉ thị, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tổ chức học tập, thảo luận, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với quán triệt, triển khai quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái...; triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng đó, tiếp tục tăng cường xây dựng, nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 24 của Tỉnh ủy; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo Bác; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh trao Giấy khen và hoa cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai và tham gia cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu”, giai đoạn 2022 - 2023

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã tuyên dương 20 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Liên Minh Hợp tác xã tỉnh trao Giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với Cuộc thi viết về chủ đề “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu”, sau gần 1 năm triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được trên 130 bài viết của trên 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham gia dự thi. Trải qua vòng sơ loại, sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao Chứng nhận và Quyết định Giải thưởng cho 10 tác giả, trong đó có 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị do cán bộ, đảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Yên Bái biểu diễn

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh tặng hoa cho cán bộ, đảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Yên Bái thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh- Phó Chánh Văn phòng, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh trao Giấy khen và hoa cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2023

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh trao Giấy khen và hoa cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2023

Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về chủ đề "Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu"

Ban Tổ chức trao Giải Ba cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về chủ đề "Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu"

Ban Tổ chức trao Giải Khuyễn khích cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về chủ đề "Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu"

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

 

NGUYỄN TÂM

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter