• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
THÔNG BÁO: Về việc gửi Đề cương sách, chương trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
Ngày xuất bản: 18/01/2023 8:10:00 SA

Hội đồng Lý luận vừa có Công văn gửi các Hội VHNT Trung ương và địa phương về việc gửi Đề cương sách, chương trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Hội Liêp hiệp VHNT tỉnh Yên Bái xin thông báo tới hội viên và các tác giả chuyên ngành Văn xuôi trong toàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter