• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 24/09/2020 4:46:00 CH

 

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều nay (24/9), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội. Thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX đã phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Để không phụ sự tín nhiệm và niềm tin lớn lao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX xin hứa, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đồng thời phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đại hội giao phó.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hứa với Đại hội: Sẽ phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, thống nhất; dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tham dự và thực hiện nghiêm túc chương trình, nội quy, quy chế Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Đem hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp chất lượng, hiệu quả vào nội dung Đại hội và tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ tinh thần Nghị quyết của Đại hội để quán triệt, triển khai thực hiện tại Đảng bộ tỉnh; Thiết thực đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó các ý kiến tập trung vào các nội dung gồm: Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới;  Phát triển kinh tế - xã hội vùng cao gắn thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương vùng đặc biệt khó khăn; Giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; Giải pháp chủ yếu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III (thị xã văn hóa - du lịch xanh); Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực để tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Các văn kiện thông qua tại Đại hội XIX được xây dựng trên cơ sở tổng kết khách quan, sâu sắc, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được, thắng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; đồng thời bám sát định hướng phát triển trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn địa phương, thực sự đổi mới tư duy để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Đại hội biểu thị sự thống nhất và ý chí, quyết tâm cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong những năm tới, là phải thực hiện bằng được mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; Bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã thảo luận và thống nhất Quyết nghị 05 nhóm phương hướng phát triển; 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 9 chỉ tiêu chủ yếu định hướng đến năm 2030, 03 đột phá chiến lược và 07 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đưa Yên Bái tăng tốc, phát triển trong các giai đoạn tới.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Đồng thời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn khi Người về thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái (25/9/1958-25/9/2020).

Các đại biểu tham luận ý kiến tại buổi bế mạc Đại hội

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

(1) Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng.

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,5%; Công nghiệp - xây dựng 32%; Dịch vụ 47,5%.

(3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng.

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng.

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%.

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,2%/năm.

(7) Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

(8) Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020.

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 40% trở lên.

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm.

(11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; có 12 bác sỹ, 35 giường bệnh trên một vạn dân.

(12) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%.

(13) Trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Văn Yên và huyện Yên Bình), thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

(14) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%.

(15) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%.

(16)  Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

(17) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

(18) Số đảng viên kết nạp hằng năm từ 1.800 đảng viên trở lên.

(19) Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hằng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên.

 

Quang cảnh bế mạc Đại hội

NGUYỄN TÂM- TUẤN VŨ

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter