• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh ủy Yên Bái: Chỉ đạo triển khai Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày xuất bản: 24/03/2020 3:18:00 CH

 Thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị Kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của tỉnh

kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên.

 

 

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị: 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chổng dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, tổ chức quán triệt sâu sắc trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo số 172- KL/TW ngày 21/3/2020 kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Kết luận số 521-KL/TƯ ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới bảo đảm mục tiêu: Tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án hoàn thành cho bằng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

2. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh: 

 Tiếp tục thường xuyên theo sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn. Khẩn trương đôn đốc các địa phương, đơn vị, cơ quan bổ sung, hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng chống dịch ở các cấp độ khác nhau, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình hình diễn biển mới của dịch.

Ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch. Tham mưu chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch (nhất là cán bộ y tế, quân đội trực tiêp làm nhiệm vụ quản lý, theo dõi, phục vụ người bị cách ly tập trung); đông thời, rà soát, nắm tình hình những người lao động phải tạm ngừng việc do dịch bệnh để  hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10/4/2020.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

Tăng cường hướng dẫ  các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực, chủ động thực hiện vệ sinh phòng, chống dịch, bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng; phát huy tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, tưong thân tương ái, ủng hộ, giúp đỡ nhau trong phòng chống dịch bệnh.

5. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị, tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, hài lòng với những kết quả đã làm được; cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa; tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

DƯƠNG VĂN THỐNG

(Đã ký)

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter