• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh ủy Yên Bái Gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023
Ngày xuất bản: 04/02/2023 1:22:00 CH

Sáng ngày 4/2, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

 

Quang cảnh buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, các cơ quan báo chí cùng đội ngũ những người làm báo của tỉnh đã tích cực phát triển báo chí theo định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, tích cực triển khai “xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”; thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm túc, bài bản Luật Báo chí 2016, 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong năm, tỉnh đã tổ chức thành công Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2022; đợt 1 Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 và nhiều giải thưởng, cuộc thi về báo chí khác, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của hàng trăm phóng viên, nhà báo với những tác phẩm chất lượng cao, đề tài phong phú, đa dạng, cách thể hiện chuyên nghiệp, sáng tạo. Đây là những yếu tố có vai trò tích cực, là cơ sở và động lực để báo chí phát triển một cách toàn diện.

 

 

Các đồng chí trong Ban Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt

Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng sáng tạo trong công tác báo chí, tích cực đổi mới phương pháp tiếp cận độc giả, đảm bảo hiệu quả truyền tải thông tin, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo đã được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Công tác Hội Nhà báo có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan báo chí đã chú trọng tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho phóng viên, nhà báo; thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam; chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, ảnh, đặc biệt là các tuyến tin, bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương đã đóng góp tích cực vào những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đáng tự hào trong năm 2022 đã có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, nổi bật là: thực hiện sáng tạo, hiệu quả công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, phản ánh sâu rộng, khắc họa sắc nét, phong phú những kết quả, thành tựu của tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân…; tuyên truyền đậm đặc, sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; từng bước tiếp cận, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; có nhiều sáng tạo, tìm tòi, phản ánh đầy đủ các vấn đề xã hội quan tâm, nhất là trong việc phê phán, đẩy lùi những cái xấu, cái ác, những tiêu cực trong xã hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí...

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2023 được xác định là năm bản lề, năm bứt phá, tăng tốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh và báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cần bám sát Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 18/01/2023 về công tác tuyên truyền năm 2023.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương 5, 6 và sắp tới là Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XIII; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy đã ban hành.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống quê hương, đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tham gia chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các giải báo chí của quốc gia và của tỉnh.

Các cơ quan báo chí cần tích cực thông tin, giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Yên Bái. Tuyên truyền đậm đặc về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh trong năm; về những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; về tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân; qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy đã đề ra.

Lãnh đạo Sở thông tin và truyền thông phát biểu tại buổi gặp mặt

Cùng với đó, các cơ quan báo chí và phóng viên trên địa bàn cần tăng cường hơn nữa việc thông tin, tuyên truyền về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyết khích, thu hút đầu tư của tỉnh đã ban hành để góp phần quảng bá, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế và ưu tiên thu hút đấu tư của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh cần đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả cơ chế đặt hàng theo quy định; tiên phong và quyết liệt trong chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong sản xuất nội dung và tuyên truyền đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin, truyền thông trong kỷ nguyên số ngày nay. Bảo đảm đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công tác và các điều kiện cần thiết cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên để có thể sáng tác những tác phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Mỗi cán bộ, viên chức, người làm báo cần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp để sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao. Tích cực đi sâu, đi sát cơ sở, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ, động viên, lan tỏa những giá trị cao đẹp của cuộc sống, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước và quê hương Yên Bái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy  cũng đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy (nhất là: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, tuyên truyền thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với những kết quả tích cực trong những năm qua, các cơ quan báo chí, tuyên truyền và đội ngũ nhà báo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI GẶP MẶT

Tiết mục văn nghệ chào mừng do các cán bộ, phóng viên các cơ  quan báo chí tỉnh biểu diễn

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

NGUYỄN TÂM- TUẤN VŨ

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter