• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh ủy Yên Bái: Tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
Ngày xuất bản: 02/10/2020 3:32:00 CH

 

Ngày 01/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ công tác mới

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực cấp ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện: Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên và Nghĩa Lộ.

 

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về công tác cán bộ.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 2355-QĐNS/TW ngày 29/9/2020 của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025; căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; các Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có các quyết định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành ủy trực thuộc, cụ thể như sau:

* Theo Quyết định số 16-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

* Chỉ định đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 10-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

* Theo Quyết định số 15-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn Chấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

* Bổ nhiệm đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quyết định số 11-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy theo Quyết định số 05-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

* Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy  ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Quyết định số 17-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

* Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

* Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thôi tham gia Đảng đoàn, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 02- QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

* Đồng chí Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, điều động đến nhận công tác tại Báo Yên Bái và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Yên Bái, theo Quyết định số 21-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thôi giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Trấn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thuờng vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 01/10/2020 theo Quyết định số 06-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Điều động đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nhận công tác tại cơ quan Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 14-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2301/QĐ- UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Điều động đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ theo Quyết định số 08- QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở Y tế, theo Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Đồng chí Đỗ Việt Bách - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Đồng chí Lê Trí Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, điều động đến nhận công tác tại Thị ủy Nghĩa Lộ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/10/2020, theo Quyết định số 09-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2298 /QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Yên Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/10/2020, theo Quyết định số 18-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

* Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Quyết định số 19-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

* Đồng chí Triệu Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và giới thiệu để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 04-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ công tác mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phân công, điều động cán bộ sau Đại hội là việc làm cụ thể hóa phương án nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước Đại hội, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn; cũng là công tác thường xuyên, liên tục, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện tiếp tục học tập, phấn đấu, rèn luyện thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới. Các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới thể hiện sự tin tưởng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cá nhân các đồng chí; là niềm vinh dự, tự hào, kết quả của những nỗ lực, cố gắng của cá nhân từng đồng chí trong suốt những năm qua.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới là rất quan trọng và cấp bách, trước hết là phải tập trung cao độ hoàn thành kế hoạch năm 2020 và triển khai việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị từng đồng chí được phân công nhiệm vụ ở cương vị công tác mới phải luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức về mọi mặt, nhất là giữ gìn phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương và vị trí người đứng đầu, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm đã tích lũy được, nỗ lực, cố gắng nhanh chóng tiếp cận công việc, không để ách tắc, gián đoạn, cùng tập thể cơ quan đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới cần bám sát Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kịch bản điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch Covid-19 để rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra; tập trung vào những nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc các nhiệm vụ khó; nhất là nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... Để từ đó, bắt tay ngay vào việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chỉ đạo sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện cho bằng được mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đề ra.

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, triển khai ngay việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết của Tỉnh ủy, các đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ngay trong quý IV/2020 để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; nhất là sớm tham mưu ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, các đề án, chính sách thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển các thành phần kinh tế, một số ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng và lợi thế của tỉnh và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, với tư duy và tầm nhìn mới, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, cùng chung ý chí, khát vọng vì mục tiêu đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng cùa Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

 

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu nhân nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công, điều động đảm nhiệm các chức vụ mới, đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy hứa với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, công tâm, khách quan; đem hết khả năng và tâm huyết của mình, dốc sức cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh, của Ủy ban nhân dân tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; tuân thủ Quy chế làm việc, tiếp tục đổi mới sáng tạo; tiên phong gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, hành động kiên quyết, giữ vững kỷ cương. Phát huy cao độ sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt, sớm ổn định bắt tay ngay vào công việc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 trên cương vị của mình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ công tác mới.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter