• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày xuất bản: 13/05/2021 10:22:00 SA

Ngày 12/5, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tổ chức Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Triển lãm trưng bày 20 cụm pano tấm lớn với 80 tác phẩm của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc và tỉnh Yên Bái. Đây là các tác phẩm được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Toàn cảnh Triển lãm

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm đã giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; thành tựu của đất nước ta sau 35 năm đổi mới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19....

Đồng thời, các tác phẩm cũng truyền tải đến người xem những chủ trương, quan điểm lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng bầu cử trong cả nước; cổ vũ tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới... Từ đó góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó cũng nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bên cạnh đó, triển lãm tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng bầu cử trong cả nước, đặc biệt ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13/5, tại Quảng trường Km5 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Một số không gian trưng bày Tranh cổ động 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM TRANH CỔ ĐỘNG TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM:

 

 

 

 

 

 

 

TUẤN VŨ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter