• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ" và Cuộc thi “tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế”
Ngày xuất bản: 03/11/2022 4:11:00 CH

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái vừa có công văn số 971-CV/BTGTU ngày 31/10/2022 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi viết về chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” và Cuộc thi “tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế”. 

Để 02 cuộc thi được tổ chức thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, thể lệ, thời gian diễn ra 02 cuộc thi và động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Hội Liên hiệp VHNT tỉnh xin thông tin nội dung cụ thể về 02 Cuộc thi như sau:

I. THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỚI CHỦ ĐỀ "BÁC HỒ VỚI HƯNG YÊN, HƯNG YÊN VỚI BÁC HỒ"

 

II. THỂ LỆ CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET “TÌM HIỂU VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM VÀ ĐẦM PHÁ THỪA THIÊN HUẾ” NĂM 2022 

I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC THI

- Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Góp phần nâng cao kiến thức về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình mới hiện nay; từ đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về biển, đảo; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; từ đó tăng cường sự lan tỏa, hướng được tới các đối tượng khác nhau.

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Đề thi).

2. Nội dung thi

Kiến thức về Biển Đông và vị trí, điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam.

- Luật pháp quốc tế liên quan đến biển, đảo (Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982; Quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Ủy ban Châu Âu; các hiệp định phân định lãnh hải, ranh giới vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước láng giềng…).

- Quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và một số văn bản của tỉnh liên quan đến biển, đảo (nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 03/11/2021 về Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030…).

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Biển Việt Nam 2012; một số luật, bộ luật liên quan đến biển, đảo (Luật Cảnh sát biển 2019, Luật Thủy sản 2017, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015, Luật Tài nguyên và môi trường biển, đảo…); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới, các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống liên quan...

- Chủ quyền của biển, đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Vị trí, điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của vùng biển, đảo và đầm phá Thừa Thiên Huế.

3. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm hàng tuần trên Internet.

 4. Thời gian thi

- Dự kiến trong tháng 10 và 11 năm 2022.

- Cuộc thi được tổ chức trong 06 tuần. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00’ thứ hai hàng tuần, kết thúc vào 9 giờ 00’ thứ hai tuần kế tiếp.

5. Cách thức tham gia

5.1. Người dự thi có thể tham gia Cuộc thi bằng máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

5.2. Người dự thi có thể tham gia Cuộc thi bằng một trong bốn cách sau:

- Cách 1: Truy cập Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh tại địa chỉ: https://tinhuytthue.vn/, vào banner của Cuộc thi để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

- Cách 2: Truy cập vào trang website của cuộc thi trên Hue-S để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

- Cách 3: Truy cập trực tiếp vào trang web của Cuộc thi, tại địa chỉ: https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/.

- Cách 4: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

5.3. Để đăng ký tham gia Cuộc thi, lần đầu tiên, tại trang chủ Cuộc thi, người dự thi tìm hiểu thông tin và Thể lệ Cuộc thi; sau đó click vào ô “Vào thi” để “Đăng ký” tham gia Cuộc thi.

- Bước 1: Nhập thông tin cá nhân, gồm: (1) Họ và tên (tên khai sinh và ký tự có dấu); (2) Ngày, tháng, năm sinh; (3) Giới tính; (4) Địa chỉ nơi ở/học tập/công tác (nhập số nhà, đường phố, thôn, xóm/Tên trường học/Tên đơn vị công tác); (5) Nếu là công dân đang sinh sống và làm việc tại Thừa Thiên Huế, chọn Đảng bộ (các huyện, thị, Thành ủy và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nếu là các huyện, thị, Thành ủy thì tiếp tục chọn tên xã, phường, thị trấn của nơi ở/nơi học tập/nơi công tác); (6) Nếu là công dân sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành khác, chọn “Khác”, rồi chọn tên tỉnh, thành; (7) Mật khẩu (ít nhất 8 ký tự; nhập lại mật khẩu để xác nhận); (8) Số điện thoại. Sau đó, click “Đăng ký” để vào thi.

- Bước 2: Trả lời tất cả các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

- Bước 3: Dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

- Bước 4: Bấm vào ô “Gửi bài thi” để xác nhận kết thúc lần thi.

Từ lần thi thứ hai, người dự thi chỉ cần click vào “Đăng nhập”, với Họ và tên (Tài khoản) và mật khẩu để tham gia thi.

Lưu ý: Mỗi người dự thi chỉ có 01 tài khoản, tên tài khoản là họ và tên khai sinh; mật khẩu do người dự thi tự đặt (nếu quên, liên hệ bộ phận kỹ thuật để khai thông tin, lấy lại mật khẩu; khi liên hệ, đề nghị sử dụng sđt đã đăng ký); nếu không có số điện thoại, có thể sử dụng số điện thoại của người thân sinh hoặc nuôi dưỡng để đăng ký.

6. Cơ cấu, giá trị, tiêu chí xét thưởng, công bố kết quả và trao thưởng

6.1. Mỗi Cuộc thi tuần có 06 giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 600.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

Cá nhân đạt Giải thưởng tuần được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

6.2. Giải thưởng tuần được xét theo thứ tự các tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

- Tiêu chí 2: Dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

- Tiêu chí 3: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong thời gian nhanh nhất.

- Tiêu chí 4: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong thời gian sớm nhất.

6.3. Kết quả Cuộc thi hàng tuần được công bố sau khi có kết quả theo thống kê của phần mềm Cuộc thi, chậm nhất vào lúc 16 giờ 00 thứ hai hàng tuần và Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao giải sau khi kết thúc mỗi tuần thi.

7. Lễ tổng kết và khen thưởng Cuộc thi

- Lễ tổng kết và khen thưởng Cuộc thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2022.

- Tại Lễ tổng kết và khen thưởng Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, hưởng ứng Cuộc thi:

+ 05 tập thể (05 địa phương, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất), với mức thưởng 3.000.000 đ/tập thể.

+ 04 cá nhân (cá nhân đạt nhiều giải tuần nhất; người dự thi có số lần tham gia nhiều nhất; người dự thi cao tuổi nhất; người dự thi nhỏ tuổi nhất), với mức thưởng 1.500.000đ/cá nhân.

Cá nhân, tập thể được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

8. Các quy định khác

8.1. Mỗi người dự thi có thể tham gia nhiều lượt thi trong tuần. Khi tổng hợp kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác nhất làm kết quả chính thức.

8.2. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khách quan do sự cố điện lưới, bị mất kết nối Internet làm ảnh hưởng đến việc tham gia Cuộc thi.

8.3. Người dự thi phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trùng khớp với giấy tờ tùy thân hoặc mã định danh lên hệ thống Cuộc thi.

8.4. Không được nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

8.5. Trong trường hợp không thể đến dự Lễ trao giải Cuộc thi tuần hoặc Lễ tổng kết Cuộc thi, người dự thi có trách nhiệm thông báo cho Ban Tổ chức (qua Bộ phận thường trực Tổ Thư ký), cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức gửi Giấy chứng nhận/Giấy khen qua bưu điện và chuyển tiền giải thưởng qua tài khoản ngân hàng hoặc bưu điện sau Lễ tổng kết Cuộc thi.

8.6. Trong trường hợp Ban Tổ chức không liên hệ được với người dự thi đoạt giải/được khen thưởng theo thông tin cá nhân đã cung cấp lên hệ thống Cuộc thi, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ và trao cho người dự thi kế tiếp đạt tiêu chí xét giải và khen thưởng (theo thống kê của phần mềm Cuộc thi).

8.7. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

* Mọi thông tin cần trao đổi về Cuộc thi vui lòng liên hệ:

- Bộ phận thường trực: phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 54 Hùng Vương, thành phố Huế; sđt: 080.54142.

- Thường trực Tổ Thư ký: đ/c Trần Thị Hồng Nga, sđt: 0914.426.492.

- Bộ phận kỹ thuật: đ/c Lương Quang Nhơn, sđt: 096.444.5723./

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin khác

 • Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
 • Họp báo thông tin chung các sự kiện chính trị, văn hoá, lễ hội tỉnh Yên Bái trong tháng 9 năm 2023
 • Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2023) và chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Công an tỉnh Yên Bái triển khai các Cuộc thi kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974- 15/4/2024)
 • Đoàn công tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái dâng hương và báo công Bác tại Khu di tích lịch sử, văn hoá cấp Quốc gia “Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh”
 • Yên Bái: 7 tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Hội thảo “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”: Những tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ
 • Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2023 tại Cần Thơ thành công tốt đẹp
 • Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Lý Thường Kiệt
 • Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự khai giảng năm học mới các trường học vùng "tâm lũ" Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải
 • 1-10 of 901<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter