• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu quản lý chặt đối với người nước ngoài làm việc tại địa bàn
Ngày xuất bản: 09/05/2021 11:41:00 SA

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 1280/UBND-NV yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter