• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2017
Ngày xuất bản: 23/11/2017 8:50:47 SA

 Sáng 23/11, tại trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái, Hội đồng nghệ thuật thẩm định xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT năm 2017 đã tiến hành họp lần thứ Nhất. Hội đồng thẩm định gồm 9 thành viên là đại diện cho 9 chuyên ngành VHNT của Hội. Họa sỹ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng nghệ thuật thẩm định xét Hỗ trợ đầu tư tác phẩm VHNT năm 2017

Năm 2017, cơ quan Thường trực Hội nhận được 159 tác phẩm của 42 tác giả, nhóm tác giả đăng ký hỗ trợ đầu tư sáng tạo. Trong đó có 10 tác phẩm thuộc chuyên ngành Văn học (07 tác phẩm Văn xuôi, 01 tác phẩm Nghiên cứu phê bình, 01 tác phẩm Sưu tầm VHDG và 02 tác phẩm Thơ); 11 tác phẩm Mỹ thuật; 121 tác phẩm Nhiếp ảnh (trong đó có 119 ảnh đơn và 02 ảnh bộ); 12 tác phẩm Âm nhạc và 05 tác phẩm Truyền hình.  

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng nghệ thuật đã nhận tác phẩm về đọc, thẩm định, đánh giá, nhận xét và chấm điểm theo phương thức chấm thẳng các mức A, B, C. Kết quả chấm điểm của các thành viên Hội đồng sẽ chuyển về cho Tổ thư ký tổng hợp. Ngày 4/12/2017, Hội đồng nghệ thuật thẩm định tác phẩm sẽ họp lần cuối để thống nhất kết quả để cơ quan Thường trực Hội làm căn cứ quyết định hỗ trợ đầu tư sáng tạo cho các tác giả.

Nguyễn Tâm- Chiến Thắng

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter