• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Trao giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2016- 2020
Ngày xuất bản: 09/09/2020 10:45:00 SA

 

 Sáng nay 9/9, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2016- 2020. Dự lễ trao giải có đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động.

Các đại biểu và các tác giả tham dự buổi tổng kết và trao giải

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016- 2020 được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; thông qua 9 đơn vị đầu mối gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Công an tỉnh, Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy… Cuộc vận động đã thu hút được sự tham gia tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí và nhiều văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, người yêu thích văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Kết quả trong đợt 1, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã tiếp nhận 2.403 tác phẩm thuộc các loại hình văn học, nghệ thuật và báo chí tham gia hưởng ứng. Trong đó, có 137 tác phẩm được Ban Tổ chức Cuộc vận động gửi dự thi cấp Trung ương, kết quả 03 tác phẩm được Ban chỉ đạo giải thưởng Trung ương trao giải khuyến khích (01 tác phẩm văn học, 01 tác phẩm nghệ thuật, 01 tác phẩm báo chí). Đối với cấp tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã lựa chọn 87 tác phẩm vào vòng chung khảo. Sau khi xét chọn, Hội đồng xét chọn giải thưởng đề nghị Ban Tổ chức Cuộc vận động ra quyết định công nhận 34 tác phẩm đoạt giải (02 giải A, 06 giải B, 09 giải C, 17 giải Khuyến khích) và khen thưởng 13 tập thể, 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

Đợt 2, toàn tỉnh có 634 tác phẩm gửi về các đơn vị đầu mối. Các đơn vị đầu mối tiến hành xét chọn các tác phẩm có chất lượng, gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động đúng thời hạn. Ban Tổ chức Cuộc vận động đã xét chọn gửi 26 tác phẩm (15 tác phẩm báo chí, 5 tác phẩm văn học, 6 tác phẩm nghệ thuật) và hồ sơ 8 tập thể, cá nhân (4 tập thể, 4 cá nhân) tham gia xét chọn giải thưởng cấp Trung ương. Yên Bái vinh dự góp mặt ở tất cả các hạng mục trao giải của Trung ương, giành 6 giải (1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích và 02 giải thưởng giành cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động quảng bá). Đối với cấp tỉnh, căn cứ vào đề nghị của Hội đồng xét chọn, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã ra quyết định công nhận, khen thưởng 33 tác phẩm đoạt giải (03 giải A, 05 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích) và khen thưởng 10 tập thể, 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

Tổng kết cả giai đoạn 2016- 2020 thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh thu nhận 3.037 tác phẩm hưởng ứng tham gia. Ban tổ chức Cuộc vận động gửi 163 tác phẩm tham dự giải tại cấp Trung ương, giành được 09 giải thưởng. Đối với cấp tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc vận động ra quyết định công nhận, khen thưởng 67 tác phẩm đoạt giải (05 giải A, 11 giải B, 19 giải C, 32 giải Khuyến khích); và 23 lượt tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động phát biểu tại buổi tổng kết và trao giải

Phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động nhấn mạnh, trong không khí vui mừng, phấn khởi về những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020 và khí thế quyết tâm chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, mở ra một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Yên Bái, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng là yêu cầu rất quan trọng. Chính vì vậy, việc tiếp tục phát động hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) trong thời gian tới là rất cần thiết.

Thông qua Cuộc vận động sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hoá trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh; góp phần quan trọng xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, quê hương Yên Bái phát triển “Xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”.

Để tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, động viên kịp thời đội ngũ văn nghệ sĩ, các nhà báo và cộng tác viên báo chí, cán bộ, đảng viên, nhân dân, người yêu thích văn học- nghệ thuật... tích cực hưởng ứng Cuộc vận động giai đoạn 2020- 2025.

Đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động trao giải A cho các tác giả

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cho 33 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải; khen thưởng 10 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2018- 2020.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI:

Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đại diện đơn vị hưởng ứng tích cực Cuộc vận động phát biểu tại Buổi tổng kết

 

Ban tổ chức Cuộc vận động trao giải B; giải C và Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải

 

Đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động trao tặng khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2018- 2020

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo trao tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2018- 2020

 

Quang cảnh buổi tổng kết và trao giải

 

NGUYỄN TÂM- TUẤN VŨ

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter