• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Gặp mặt nhân Kỷ niệm 94 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí năm 2019
Ngày xuất bản: 18/06/2019 12:28:13 CH

Chiều 18/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2019) và trao Giải Báo chí Yên Bái năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Yên Bái.

Diễn văn kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của báo chí cả nước và của tỉnh. Hoạt động báo chí đã đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, cùng góp phần tạo nên những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước và của địa phương. Những năm qua, báo chí Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo... đã đạt được những bước tiến lớn, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của công chúng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, báo chí cách mạng của tỉnh Yên Bái đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao. Lượng thông tin đăng tải ngày càng phong phú, đa dạng và hấp dẫn hơn.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 200 người làm việc trong lĩnh vực báo chí (trong đó 150 nhà báo được cấp thẻ), có 03 cơ quan báo chí, 01 Cổng Thông tin điện tử và 06 cơ quan thường trú, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trú đóng và thường xuyên tác nghiệp tại Yên Bái.

Báo chí Yên Bái đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Là lực lượng tiên phong, đi đầu trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; phản bác các luận điệu sai trái, vu khống, xuyên tạc; góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, môi trường xã hội lành mạnh hơn. Đặc biệt, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh còn là nhân tố tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người Yên Bái "Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo" tới bạn bè trong và ngoài nước; là lực lượng xung kích của Đảng bộ và chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động để thu hút đầu tư cho tỉnh nhà.

Ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và những người làm báo trong toàn tỉnh đã đạt được trong những năm qua, nhất là những hội viên, nhà báo đã được vinh danh tại các sân chơi nghiệp vụ lớn, đạt được những giải thưởng cao quý của  toàn quốc và của tỉnh, song đồng chí chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động báo chí của tỉnh cần được nghiêm túc đánh giá và sớm khắc phục như: Công tác quản lý báo chí chưa có nhiều đổi mới, hiệu quả đạt được chưa cao; việc thực hiện chức năng định hướng dư luận chưa hiệu quả, kịp thời; một số cơ quan báo chí còn chưa chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đưa tin; chưa chú trọng nhiệm vụ chính trị, chưa bám sát tôn chỉ, mục đích của báo chí; hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và năng lực của một số nhà báo còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới...

Bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông, đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực báo chí. Để hoạt động báo chí phát huy được thế mạnh, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, những người làm báo của Yên Bái quan tâm, tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ. Đó là: Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, tập trung khắc phục nhanh những hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiến bộ trong đời sống xã hội, tạo niềm tin, sự tích cực, lạc quan trong cộng đồng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí

Báo chí phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; đưa chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các cơ quan báo chí phải vừa bảo đảm chất lượng thông tin, phải vừa quan tâm đổi mới, xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm duyệt đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh để nâng hiệu quả hoạt động báo chí, vừa bảo đảm quản lý tốt, vừa tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà báo, người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân. Các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí…

Hội nhà báo tỉnh cần bám sát định hướng về công tác tuyên truyền của tỉnh; chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Cán bộ, phóng viên, những người làm báo của tỉnh phải luôn giữ cái tâm trong sáng của người làm báo cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo; đồng thời, phải luôn là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, xuyên tạc tình hình của đất nước và của tỉnh.

Tiếp tục tổ chức thật tốt giải báo chí của tỉnh hàng năm để tôn vinh, động viên và có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những nhà báo có nhiều cống hiến, có những tác phẩm tốt cả về nội dung, tư tưởng và hình thức thể hiện, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, nhà báo thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan báo chí Yên Bái để có thêm nhiều tin, bài tuyên truyền về đường lối, chính sách, phản ánh đầy đủ, tích cực tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh của Yên Bái đến với độc giả cả nước.

Với sự tham gia của đông đảo đội ngũ phóng viên ở các cơ quan báo chí địa phương, các trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Giải Báo chí Yên Bái năm 2019 đã nhận được 130 tác phẩm báo chí (gồm 13 tác phẩm Phát thanh; 37 tác phẩm Truyền hình; 54 tác phẩm Báo viết; 26 tác phẩm Ảnh báo chí) được sơ tuyển từ các chi hội đưa vào chấm điểm. Trong đó, chiếm số lượng nhiều nhất và có chất lượng hơn cả là các tác phẩm về người tốt việc tốt, học và làm theo Bác, xây dựng nông thôn mới, quảng bá du lịch, dân vận khéo, các vấn đề phát triển gắn với bảo vệ môi trường… Các bài viết về công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm nay có sự đầu tư, nghiên cứu chuyên sâu nên có chất lượng vượt trội.

 

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A cho các tác giả.

 

 

 Trên nguyên tắc chấm điểm độc lập cho từng tác phẩm, với tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, Ban Giám khảo đã tiếm hành chấm và chọn ra 43 tác phẩm xuất sắc nhất, thuộc 04 loại hình báo chí lọt vào khung giải. Trong đó có 10 tác phẩm Phát thanh, 11 tác phẩm Truyền hình, 11 tác phẩm Báo viết và 11 tác phẩm Ảnh báo chí.

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 3 giải A cho các tác phẩm: Yên Bái - Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác”  của nhóm tác giả Trung Dũng- Đức Tình (Đài PT-TH tỉnh); loạt bài “Đột phá trong công tác cán bộ ở Yên Bái” của tác giả Thanh Hương (Báo Yên Bái) và nhóm ảnh “Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp Quốc gia, Xuân Kỷ Hợi 2019” của tác giả Tuấn Vũ (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh). Đồng thời, trao 8 giải B, 12 giải C và 20 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam” cho 03 cá nhân là hội viên của Hội và Bằng khen cho tập thể Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế- xã hội và phòng, chống, khắc phục bão lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hội Nhà báo tỉnh trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 21 hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ công tác Hội năm 2018.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI GẶP MẶT VÀ TRAO GIẢI

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt và trao giải

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương cho 03 cá nhân và Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 01 tập thể

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải B cho các tác giả

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải C cho các tác giả

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy- Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân

Quang cảnh buổi gặp mặt

 

 

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter