• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày xuất bản: 21/09/2020 5:30:00 CH

Chiều 21/9, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 để thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo.

 

Quang cảnh buổi họp báo

Cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương.

Tại buổi họp báo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã thông tin khái quát tình hình, kết quả Đại hội cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và định hướng cơ bản nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành hơn 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị, dự và chỉ đạo Đại hội tại các Đảng bộ trực thuộc; Thành lập các tổ công tác của Thường trực, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trực thuộc.

Về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; đến ngày 22/7/2020 đã tổ chức thành công 12/12 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, là một trong những địa phương hoàn thành Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ; là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương. Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; 100% Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội với kết quả bầu cử rất cao; bố trí 100% Bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đạt 34.8%, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt yêu cầu so với Chỉ thị số 35-CT/TW. Sau Đại hội, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, ban hành kịp thời Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, tại thời điểm này, tỉnh đã chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học các văn kiện Đại hội; Tỉnh ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ Đại hội. Đến nay, Yên Bái đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 22/9/2020 đến hết ngày 24/9/2020); phiên trù bị Đại hội từ 14h00’ đến 16h30 ngày 22/9/2020, phiên chính thức từ 7h30’ ngày 23/9 đến 16h00 ngày 24/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với thành phần gồm 387 đại biểu, trong đó có 62 đại biểu khách mời và 325 đại biểu triệu tập từ Đại hội cấp trên cơ sở.

Với phương châm “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển”, chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh; cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật. Cụ thể: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững; thực hiện 03 đột phá chiến lược đạt kết quả rõ nét; Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng và nổi bật. Ngoài ra, một trong những điểm nổi bật so với nhiệm kỳ trước là đã xây dựng và triển khai tích cực kiến trúc chính quyền điện tử gắn với Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh; đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã hoạt động liên thông, giải quyết 100% thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 99%...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Yên Bái đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đó là: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn liền với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xác định nhân dân là trung tâm, vừa là chủ thể, động lực của sự nghiệp đổi mới, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; huy động sự chung sức, đồng lòng của nhân dân hướng vào xây dựng quê hương, đất nước.

Nắm vững, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương; đồng thời quyết tâm, quyết liệt, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi thông các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội; dự báo đúng tình hình, nhận diện đúng thời cơ, thách thức, chú trọng tạo đột phá để thúc đẩy phát triển.

Thực hiện nhất quán chủ trương, quan điểm phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa- xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận gắn với công tác thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả; động viên, khích lệ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, những gương điển hình tiên tiến, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đảm bảo sự trang trọng và trật tự tại Đại hội, Ban Tổ chức đã chuẩn bị tốt về điều kiện ăn ở, đi lại và điều kiện tác nghiệp cho các nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian diễn ra Đại hội. Cùng với việc tập trung tuyên truyền tổng thể về Đại hội như công tác chuẩn bị trước Đại hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hình ảnh trang trí, cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền, các công trình chào mừng Đại hội... trên địa bàn thành phố Yên Bái; trong thời gian diễn ra Đại hội, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các nhà báo, phóng viên tập trung tuyên truyền đầy đủ thông tin các phiên trù bị, chính thức, diễn biến của Đại hội; các quyết định quan trọng trong Đại hội, các diễn văn, bài phát biểu, nội dung văn kiện, những điểm cốt lõi trong Báo cáo Chính trị... Sau khi Đại hội thành công, kịp thời tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trước kết quả Đại hội và sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới; đồng thời chủ động nắm bắt, lắng nghe, thẩm định để kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, chống phá Đảng của thế lực phản động, thù địch.

Tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trả lời, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến những điểm mới trong nội dung chủ đề đại hội, điểm mới của Báo cáo Chính trị; công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; kết quả, những định hướng lớn, chỉ tiêu cụ thể của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter