• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Ngày xuất bản: 14/04/2022 3:10:00 CH

 Chiều 14/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái; đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND; thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Khối thi đua của tỉnh; các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Năm 2021, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; công tác thi đua đã được triển khai rộng khắp, bao trùm được các lĩnh vực của đời sống xã hội, các thành phần kinh tế. Phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy được vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố và hoạt động hiệu quả.

Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh được tăng cường chặt chẽ; hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ được triển khai một cách đồng bộ, đầy đủ. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đúng quy định. Hoạt động của các Khối và Cụm thi đua đảm bảo nền nếp, hiệu quả; công tác tổ chức phong trào thi đua, kiểm tra, học tập kinh nghiệm, chấm điểm và bình xét khen thưởng đảm bảo đúng quy định.

Các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp đã có sự phối hợp trong việc tổ chức các phong trào thi đua, đạt kết quả thiết thực. Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến được thực hiện rộng khắp; tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, tuyên dương khen thưởng, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và có ảnh hưởng tích cực trong nhân dân.

Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực và khen thưởng các điển hình tiên tiến...

Đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; tình hình chính trị, kinh tế, thiên tai, dịch bệnh trên thế giới có nhiều biến động; tình hình dịch bệnh Covid- 19 mặc dù đã được kiểm soát, xong diễn biến phức tạp; kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phát huy những thành tích, kết quả đã được trong năm 2021, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2022.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; phát triển KT- XH, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp, các ngành và địa phương trong toàn tỉnh tập trung triển khai 09 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05 ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11 ngày 21/5/2021 về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 05 năm và Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

Phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trung ương, tỉnh phát động trên tất cả các lĩnh vực như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025”; phong trào “Yên Bái cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Yên Bái trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể và cá nhân được khen thưởng

Thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 56 ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 67 ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT- XH năm 2022. Phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu về KT- XH, trọng tâm là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%; Cơ cấu tổng sản phẩm: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,7%; Công nghiệp- Xây dựng 32,1%; Dịch vụ 40,6%; Tổng sản phẩm bình quân đầu người 50 triệu đồng; Trồng rừng 15.500 ha; 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,0%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 23.500 tỷ đồng; Số lượt khách du lịch 1,1 triệu người; Doanh thu từ hoạt động du lịch 845 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu hàng hóa 280 triệu USD; Thu ngân sách nhà nước đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên; Tổng vốn đầu tư phát triển 19.000 tỷ đồng; thành lập mới 300 doanh nghiệp; 80 hợp tác xã và 300 tổ hợp tác; Tỷ lệ đô thị hóa 20,38%; Tốc độ tăng năng suất lao động 5,72%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% (riêng 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm 6,5%), chỉ số hạnh phúc đạt 60,3%.

Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Làm tốt công tác chuẩn bị triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ các quy định của trung ương, của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn để thực hiện các chương trình; Đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- 11 tuổi. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân; tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng công tác y tế; chú trọng giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”, phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân tăng lên 3% so với năm 2021.

Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan... đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ 2 bậc trở lên; Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tăng ít nhất từ 02 bậc trở lên so với năm 2021. Tiếp tục triển khai dự án đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trọng tâm là đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi số; ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin mạng... Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng; chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa để triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, các Khối và Cụm thi đua của tỉnh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong bình xét, đánh giá và đề nghị khen thưởng gắn với đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên nguyên tắc “Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”; đảm bảo “Đúng người, đúng việc, đúng thành tích và tiêu chuẩn”. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, thành tích điển hình tiên tiến, đột xuất tiêu biểu...

Để phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, UBMTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phát động và có nhiều hành động thiết thực để hưởng ứng phong trào thi đua đã được phát động ngày hôm nay.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, ra sức thi đua sôi nổi, hăng hái lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh năm 2022.

Lãnh đạo đại diện 18 Khối Thi đua của tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tại Hội nghị, lãnh đạo đại diện 18 Khối Thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Hội nghị đã công bố các Quyết định và trao thưởng cho 121 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Trong đó có 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được trao tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; 17 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 05 tập thể, 31 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng chí Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh 

Hội nghị cũng đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 37 tập thể thuộc các Khối và Cụm thi đua của tỉnh, có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể, 11 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Với thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Lãnh đạo đại diện UBND huyện Văn Yên phát biểu hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2022

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Yên Bái trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân


Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.


Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thế Phước- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

Đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Quang cảnh Hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các Khối thi đua chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

 

 

 

NGUYỄN TÂM

 

 

Tin khác

 • Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam Tổng kết công tác năm 2023
 • Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024)
 • Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho 02 di sản: “Nghệ thuật Khèn”, “Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải” của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn; Khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày 2023
 • Triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho 02 di sản: “Nghệ thuật Khèn”, “Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải” của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn; Khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày 2023
 • Chốt danh sách tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2023
 • Gặp mặt tọa đàm “Văn nghệ sĩ một thời áo lính”
 • Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái tổng kết công tác Chi bộ Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
 • Cơ quan Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái: Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
 • Hội thảo về lý luận phê bình văn học, nghệ thuật 50 năm sau ngày đất nước thống nhất
 • 81-90 of 1046<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter