• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái giao ban báo chí quý IV năm 2019
Ngày xuất bản: 10/10/2019 8:02:52 SA

 Ngày 10/10, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí quý IV năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện cơ quan thường trú báo trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí quý IV năm 2019

Trong quý III năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; cổ vũ và động viên phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế- văn hóa- xã hội; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Yên Bái năng động, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng; phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Về thời sự chính trị, các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Yên Bái; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TWNghị quyết số 19-NQ/TW và triển khai Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp; việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; một số hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; các hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái; các hoạt động vui đón tết Trung thu 2019; thông tin tuyên truyền về biển, đảo...

Về Kinh tế- Văn hóa- Xã hội, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thu hút mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành đặc biệt ngành nông nghiệp trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai hỗ trợ các hộ dân thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp; công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ trong việc khám, chữa bệnh; công tác giáo dục và đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề. Đặc biệt sự chỉ đạo của tỉnh, của ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019- 2020; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Bên cạnh đó, báo chí tuyên truyền thường xuyên, liên tục những hình ảnh đẹp về đất và người Yên Bái, các hoạt động văn hóa- du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh...

Về Pháp luật- Nội chính, các cơ quan báo chí rất tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng kích động lòng dân; thường xuyên đăng tin, bài phản ánh các hoạt động của các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Ngoài ra, các cơ quan báo chí đã bám sát chủ trương của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng điểm như tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tập trung vào một số hoạt động chính như phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy; Kết quả bước đầu triển khai Kế hoạch số 131-KH/TU của Tỉnh ủy...

Tại Hội nghị đông chí Trần Đông- Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên thông tin về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh về kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành

của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2019 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đồng chí mong muốn, thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, của cá nhân được giao theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh; tuyên truyền về cải cách hành chính; tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019; tiến độ thu ngân sách nhà nước; tiến độ thực hiện các dự án, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp; tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2019; bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm cấp xã và đại hội điểm cấp huyện; chú ý đến các ý kiến của nhân dân đóng góp vào các văn kiện, các chương trình lớn của các địa phương; quan tâm khai thác thông tin về biển đông; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa- xã hội, công tác quốc phòng- an ninh và các hoạt động đối ngoại. Chú ý đến tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước và của tỉnh. Tiếp tục duy trì dòng thông tin mang tính chủ lưu đối với cơ quan báo chí địa phương; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung thông tin; tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí tham gia các cuộc thi. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội nhà báo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo.

Đồng chí Hà Ngọc Văn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao hỗ trợ cho 12 tác phẩm báo chí xuất sắc quý III năm 2019

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đánh giá cao những đóng góp của cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương đã bám sát tình hình địa phương, kịp thời thông tin các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục có sự phối hợp, giao lưu, trao đổi với các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về báo chí trên địa bàn.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho12 tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý III. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái có tác phẩm ký “Giải bải toán “Dân vận khéo”” của tác giả Hoàng Kim Yến được hỗ trợ lần này.

 

YẾN TRANG- NGUYỄN TÂM

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter