• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt
Ngày xuất bản: 15/07/2022 3:33:00 CH

Sáng 15/7, Tỉnh uỷ Yên Bái đã khai mạc 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2022.
 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp 1 tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh.
 
Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 được tổ chức trong thời gian 3 ngày từ ngày 15 đến 17/7 với 6 chuyên đề do các giáo sư, tiến sỹ, nguyên là các giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao sự có mặt đông đủ với ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được Tỉnh ủy Yên Bái gắn kết chặt chẽ với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, quy hoạch và thực tiễn nhu cầu sử dụng cán bộ các cấp. 
 
Những nội dung bồi dưỡng, cập nhật này cũng đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa vào các nghị quyết, chỉ thị, đề án ban hành cho cả giai đoạn nhất là Nghị quyết 37 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Đây cũng là một trong những nội dung yêu cầu về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những nội dung tiếp thu tại lớp bồi dưỡng này hết sức quan trọng, vừa có tính nguyên tắc vừa có tính thực tiễn. Đây là những chủ trương định hướng lớn đã được Đảng xác định gắn liền với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng cần triển khai nghiêm túc việc quản lý lớp đảm bảo đúng nội dung, chương trình; kịp thời theo dõi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện quy chế lớp học của học viên. Tổ giúp việc cần làm tốt công tác tham mưu trong việc tổ chức lớp và xử lý những vấn đề phát sinh. 
 
Cán bộ dự lớp bồi dưỡng bố trí công việc và thời gian hợp lý để tiếp thu đầy đủ các nội dung; nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm nội quy lớp; gắn việc nghe truyền đạt với nghiên cứu tài liệu, thảo luận để biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu; đồng thời tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để việc học tập đạt hiệu quả cao nhất. 
 
Cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Hội đồng đánh giá kết quả bài thu hoạch để tổ chức nhận xét đánh giá về kết quả bài thu hoạch, đồng chí đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc yêu cầu viết thu hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các đồng chí đứng đầu cấp ủy, trưởng các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh trực tiếp chỉ đạo quản lý việc tham gia học tập, viết thu hoạch đối với cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị mình theo quy định.
 
Được biết, lớp cập nhật kiến thức được truyền đạt 6 chuyên đề, gồm: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tầm nhìn mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; Quản lý phát triển xã hội bền vững bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến - tự chuyển hóa; Đội ngũ lãnh đạo, quản lý với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Theo Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter