• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022
Ngày xuất bản: 25/11/2017 1:21:00 SA

Ngày 24/11, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VI nhiệm k 2017- 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 137 đại biểu đại diện 3.600 đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Thị Chanh- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng cờ và hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, đội ngũ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) trong khối đã phát triển mạnh mẽ với trên 3.600 đoàn viên đang sinh hoạt ở 60 công đoàn cơ sở trực thuộc, tăng 1.000 người so với nhiệm kỳ trước. Trình độ CCVCLĐ nâng lên rõ rệt với trên 72% số cán bộ có bằng đại học; 19,75% cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật. Trình độ cao cấp, cử nhân chính trị chiếm tỷ lệ 19,93%; trung cấp sơ cấp chính trị 29,38%. 58,21% CCVCLĐ là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Vương Văn Bằng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Trong cùng nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên lao động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCLĐ. Chế độ của CCVCLĐ được đảm bảo, thực hiện nâng lương thường xuyên cho 2.240 người, nâng lương sớm cho 642 lượt người, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ dưỡng, nghỉ phép... thực hiện đúng quy định. Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị CCVCLĐ hàng năm. Các hoạt động xã hội do Trung ương, tỉnh, Công đoàn Viên chức phát động đều được nhiệt liệt hưởng ứng.

5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái đã tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội được trên 3,1 tỷ đồng. Thực hiện triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong CCVCLĐ đã tập trung vào cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện cuộc vận động xây dựng cán bộ CCVC "Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu". Với phong trào thi đua sáng tạo, cán bộ đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng và ứng dụng thực hiện 47 đề tài khoa học, hơn 100 sáng kiến. Từ phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh có nhiều tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp, được trung ương, địa phương khen thưởng...

 

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt Đại hội

 

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017- 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng cán bộ CCVC "Trung thành- Trách nhiệm- Liêm chính- Sáng tạo"; nâng cao chất lượng công đoàn, tích cực tham gia cải cách hành chính; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Yên Bái đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Vận động CCCVLĐ phát huy tinh thần lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu của nền kinh tế. Khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cổ khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên ra mắt Đại hội

 

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI gồm 19 đồng chí; bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội cũng đã bầu 25 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Nguyễn Tâm

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter